Oproti závěru loňského roku jde o nárůst o 499 obyvatel. Vyplývá to z nejnovější zprávy Českého statistického úřadu v Pardubicích.

Hlavní podíl na tomto faktu však nemá zvýšený počet narozených dětí, ale nově přistěhovaní obyvatelé.

„Za první čtvrtletí letošního roku se do kraje přistěhovalo celkem 497 nových obyvatel, z toho nejvíce právě do okresu Pardubice. Šlo o 227 osob,“ říká zpráva Českého statistického úřadu v Pardubicích.

Nutno dodat, že většinu z tohoto počtu tvořili cizinci.

Poměr mezi počtem narozených a zemřelých osob je v Pardubickém kraji takřka vyrovnaný. Narodilo se 1324 dětí a zemřelo 1322 lidí, z toho více jak polovina z nich na nemoci oběhové soustavy. Nezanedbatelný podíl na úmrtích, takřka 25 procent, nesou podle statistiků i nádorová onemocnění.

Přírůstek přirozenou cestou nastal v kraji pouze na Pardubicku, kde počet narozených převýšil počet úmrtí o 20 osob, a Ústeckoorlicku (zde pouze o 3 osoby).

Přesto nevymíráme. V porovnání s prvním čtvrtletím roku 2006 se v kraji narodilo o 91 dětí více a o 11 osob méně zemřelo. Snad má na tom svou zásluhu i vyšší počet žen. Podle statistického úřadu žije totiž v Pardubickém kraji z celkového počtu 508 250 obyvatel 258 728 žen a 249 522 mužů.