To je z Nového Bydžova vše, děkujeme, že jste u toho byli s námi a u dalšího on-line přenosu se na Vás těší redaktoři Hradeckého deníku

15.36 - V ulici Dr. M. Tyrše se právě střetlo několik demonstrantů, těžkooděnci na koních se je snaží rozehnat.

15.18 - Vlak s demonstranty odjede z Nového Bydžova zhruba za hodinu.

15.11 - Policisté zadrželi sedm výtržníků za přestupek pro neuposlechnutí výzvy k rozchodu.

15.06 - Anti konfliktní tým obchází skupinky, které na náměstí zůstali, a nabádá je k tomu, aby se rozešli, jinak použijí donucovací prostředky. Skupinky se mají hlásit a anti konfliktní tým jim určí trasu, kudy mají jít na nádraží, domů nebo k autu.

15.01 - Policisté na Masarykově náměstí oznamují, že shromáždění skončilo a aby se demonstranti rozešli.

14.52 - Vzduchem létají dělobuchy, skupiny DSSS a antifašistů se pokusily o střetnutí, kterému ale těžkooděnci zabránili. Vše se děje v Revoluční ulici nedaleko náměstí, vše ze vzduchu také hlídá vrtulník.

14.48 - Přívrženci DSSS se na náměstí roztrhli na několik skupin a začali házet dělobuchy, poté se rozběhli se směrem ke kostelu, kde je zastavili těžkooděnci na koních

14.44 - Pochod DSSS právě skončil, Vandas všem poděkoval za účast a vrcholným politikům vzkázal:“Přijde váš čas, zúčtujeme s vámi, vyhodíme vás!“ „Dokázali jsme, že umíme udělat demonstraci, která je bez problémů a zraněních. Doufám, že až příště navštívím Nový Bydžov, bude už v nové podobě,“ zakončil svou řeč předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti Vandas.

14.41 - Anarchisté v průběhu pochodu napadli televizní štáb, který se snažil natáčet přijíždějící sanitku.

14.40 - Objevují se i první zranění, jedno ale o zranění nohou. Muž z Dánska si to prý při pádu na zem vyvrkl kotník. Zbylá dvě zranění jsou způsobena koněm. Jeden z mužů byl odvezen sanitkou do nemocnice

14.30 - Průvod již míří směrem k náměstí, hesla přívrženců přitvrdila.

14.29 - Stále v přilehlých uličkách postávají těžkooděnci a určují trasu pochodu, v ulicích stále zní hesla přívrženců DSSS.

14.28 - V průvodu DSSS je několik stovek lidí.

14.27 - Ulice města jsou vylidněné.

14.24 - V boční uličce stojí i skupinka Romů a antifašistů, těžkooděnci se je snaží udržet mimo průvod DSSS.

14.23 - Policisté vytvořili z aut bariéru, aby nikdo ze shromáždění neopustil naplánovanou trasu. Někteří obyvatelé sledují dění z oken ve svých bytech nebo za plotem svého pozemku.

14.18 - Policisté nabádají demonstranty k tomu, aby šli po vyznačené trase. Ulicemi zní heslo: "Češi, pojďte s námi!" Průvod se právě dostal do ulice, kde byl před okamžikem rozpuštěn pochod Romů. Tento průvod provázejí větší bezpečnostní opatření, než tomu bylo u předchozího průvodu Romů.

14.17 - Policisté jdou pomalu před demonstranty, kteří vykřikují nacionalistická hesla.

14.16 - Atmosféra houstne, ozývá se štěkání policejních psů. Policisté již vytahují obušky. DSSS se začíná shromaždovat do čtyřstupů, v rukách mají vlajky a chystají se vyrazit na svůj pochod. V prvních řadách stojí vrchní představitelé strany.

14.15 - Pochod začíná, v ulicích se houfuje velké množství policistů

14.13 - Projevy právě skončili. Vandas nabádá, aby se jeho přívrženci seskupili do čtyřstupů a vydali se na průvod městem. Na všechno dohlíží řada těžkooděnců.

14.06 - Při projevu Vandase na náměstí posluchači vykřikují:“ Vandas na hrad!“ Na Masarykově náměstí panuje bouřlivá atmosféra.

13.57 - V současné době ještě stále probíhá na náměstí v Novém Bydžově program DSSS.

13.53 - Mezi Romy a antifašisty vrazila policie a snaží se je rozehnat. Do skupiny také vtrhli velmi tvrdým způsobem těžkooděnci na koních a dochází tak k potyčkám. V ulicích jsou slyšet dělobuchy.

13.39 - Pavel Liška právě oznámil, že půjde na obvodní oddělení policie s žádostí o rozpuštění demonstrace DSSS. Romové odpovídají, že budou hlídat ulici.

13.36 - Starosta Nového Bydžova právě zamítl žádost Kocába a Lišky o zrušení pochodu DSSS. „Nemůžu zrušit pochod, který byl regulérně nahlášený. Nemůžu ho zrušit jenom na základě, že se pan Liška domnívá, že je to protiústavní,“ odůvodnil své rozhodnutí starosta Pavel Louda.

13.25 - Kocáb a Liška požádali velitele zásahu, aby zrušil pochod DSSS s tím, že je protiústavní, na náměstí hovoří představitel Dělnické strany sociální spravedlnosti Vandas. „Proč jedni dostávají sociální dávky a druzí ne. Tady nejde o utlačování menšiny, ale naopak- většina je utlačovaná,“ pronesl ve svém projevu Vandas.

13.02 - Vandas právě vystoupil a přivítal své obecenstvo. Připomněl, že se čeká ještě na pár opozdilců, které doprovází policie. Zhruba za 15 minut by měl začít projev.

13.00 - Policejní hlídky jsou stále v ulicích, hlídají i postraní uličky. K náměstí v Novém Bydžově míří všichni příznivci DSSS a budou čekat na projev předsedy strany Vandase.

12.49 - Policie žádala předsedu DSSS Vandase o změnu trasy z důvodu, že se na plánované trase nachází sdružení Horvátovců. Vandas toto, ale odmítl se slovy: „Měli jsme trasu nahlášenou měsíc dopředu, kdyby došlo k nějakým problémům, postará se o nápravu naše pořadatelská služba a viníky předá policii.“

12.45 - Na náměstí právě probíhá shromáždění stoupenců DSSS. Před radnicí plápolají vlajky této strany. Zatím nastal „klid před bouří“, v jednu hodinu by se představitelé měli vydat na pochod městem.

12.20 - Farářka rozpustila akci, aby nenesla právní odpovědnost. Část lidi se s ní vydalo modlit, ale 90% jich zůstává na místě, protože se právě nacházejí v ulici kudy má projit pochod DSSS. Na místě je i policejní transportér a čtyři těžkooděnci na koních a hloučky policistů. V první frontě demonstrantů posedávají lidé na zemi a před sebou mají transparenty.

12.14 - Masarykovo náměstí se kolem poledne začalo plnit příznivci a členy DSSS. Vlají dvě vlajky, těžkooděnci sleduji situaci společně s policisty. Na náměstí zatím k žádnému konfliktu nedošlo.

12.08 - Shromáždění vedené farářkou zastavilo na půl cestu a farářka poděkovala všem za klidné a poklidné shromáždění.

12.06 - Shromáždění Romů s modlitbou právě skončilo, vracejí se stejnou cestou na místo odkud vyšli. Farářka, která modlitbu vedla všechny poprosila, aby se na místo vrátili v klidu a bez násilí.

12.00 - Nad městem létá vrtulník. V parku ve velkém shluku lidi stojí i Michael Kocáb, jeden z romských řečníku právě pronesl projev, po kterém mu všichni z procesí bouřlivě zatleskali.

11.55 - V kostele právě probíhá modlitba, slova se také chopili různí aktivisté. Zhruba dvacet metrů od nich stojí kordon těžkooděnců, kteří před sebou drží několik vyznavačů dělnické strany. Kolem parčíku kostela je spousta policejních vozů.

11.51 - Průvod vchází na hlavní silnici, v ulicích postávají policejní vozy a těžkooděnci, občas se mihne nějaký obyvatel města. Na místě jsou už i někteří představitelé dělnické strany.

11.49 - Romští demonstranti změnili trasu svého pochodu, protože svůj průvod nahlásili jako náboženské shromáždění. Mají tak přednostní právo v ulicích města a nikdo jim nesmí v pochodu bránit. Pochod se teď vydal směrem k centru města, ke kostelu, kde se společně pomodlí a poslechnou si předsedu DSSS Vandase.

11.37 - Přes Masarykovo náměstí a v přilehlých ulicích projíždí 8 policistů na koních, na náměstí je zatím vše bez problémů.

10.52 - Do lokality U hřiště před chvíli dorazil autobus plný romských demonstrantů, následovaný autem sportovní značky, ve kterém přijel Michael Kocáb.

10.38 - Policisté, kteří kontrolují příjezdy do města, již zabavili basebalové pálky, plynovou pistoli, násady na krumpáče a hrábě.

10.35 - V ulici U hřiště se objevil první průvod romských aktivistů. Vyšli do ulic s transparenty, na kterých mají napsáno: nacismus není řešení. Zatím se organizuji a za chvílí budou vyrážet směr náměstí. Po okrajích ulice postávají policisté a občas kolem projdou obyvatelé města.

10.25 - Ulice v Novém Bydžově vypadají jako za války, jsou vylidněné, jen policisté jsou rozmístěni po celém městě.

10.10 - Směrem do města se nacházejí uzavřené krámy, přes výlohy obchodů jsou dané dřevěné desky nebo plechy, město je vylidněné, občas jenom nějaký obyvatel Bydžova vykoukne z okna. Na náměstí je menší hlouček lidí, ale policie je zatím ve větším počtu.

9.45 - Na cestě směrem do Nového Bydžova stojí policejní hlídky a kontrolují řidiče, kteří chtějí projet do města. Zadrželi také jednoho romského řidiče, který převážel násady na lopaty. Nad lokalitou poletuje vrtulník, opodál postává velká skupina Romských spoluobčanů, kteří čekají, co se bude dít.

V Novém Bydžově ještě ani nezačalo dnešní shromáždění a zřejmě padnou první trestní oznámení. Jak na webových stránkách Dělnické strany sociální spravedlnosti ( DSSS) stojí, předseda strany Tomáš Vandas podá v nejbližších dnech na ministra vnitra Radka Johna trestní oznámení pro pomluvu.

Ministr vnitra John v pátek při návštěvě Hradce Králové v souvislosti s akcí DSSS v Novém Bydžově uvedl pro sdělovací prostředky, že "Bydžov je dneska naprosto bezpečné město. Jestli se zítra něco stane, ponese za to zodpovědnost pan Vandas a extremisté, protože on tam hledá krev, on tam hledá eskalaci."

Vandas považuje takto pronesená slova za nehoráznost a sprostou lež, naplňující skutkovou podstatu spáchání trestného činu pomluvy.