„V poslední době někdy slýcháme spoustu negace a názorů, jak je současná generace mladých lidí jiná nebo horší. Ale to není úplně tak pravda, což ukazují i vaše úžasné výsledky. Musím poděkovat vám všem oceněným, žákům a studentům z našich pardubických škol za váš talent. Ten však sám o sobě nestačí, je k němu třeba píle. Děkuji vám za to, že na sobě pracujete a dosahujete národních a mezinárodních úspěchů v různých oborech vzdělávání včetně těch uměleckých a sportovních. Bez podpory rodiny a pedagogů by to nešlo. Ocenění vnímejte jako poděkování a symbol toho, že si vás jako město vážíme a chceme vás motivovat do další práce. Věřím, že budete vzorem i pro ostatní, příklady táhnou,“ uvedl při zahájení slavnostního předávání náměstek primátora zodpovídající za oblast školství Jakub Rychtecký s tím, že si váží dlouholeté spolupráce s odborem školství, kultury a sportu při organizaci tohoto poděkování.

Žáci dosáhli výborných výsledků v astronomii, programování, chemii, luštění sudoku, jazycích, zeměpisu, zpěvu nebo hře na hudební nástroje, byla udělena i cena Fair play. Letos poprvé byly zařazeny v kategorii žáků základních škol i individuální úspěchy v oblasti sportu.

„Ocenění vnímáme jako poděkování všem nadaným žákům, kteří svým talentem a pílí úspěšně reprezentují město Pardubice. Je skvěle pozorovat, jak žáci a studenti rozvíjejí svůj talent a maximalizují svůj potenciál. V neposlední řadě děkujeme rodičům za vedení a podporu těchto úžasných jedinců,“ sdělil primátor Pardubic Jan Nadrchal.

„I když kritéria každý rok v komisi zpřísňujeme, počty oceněných neklesají, což je známka toho, že máme v pardubických školách stále více šikovných a nadaných dětí, kterým se daří vytvářet kvalitní podmínky pro rozvoj jejich potenciálu,“ doplnil František Němec, předseda Komise pro výchovu, vzdělávání a rodinu při Radě města Pardubic, který se účastnil předávání ještě spolu s vedoucí odboru školství, kultury a sportu Ivou Liedermanovou. Setkání doprovázelo vystoupení dvou žáků ze ZUŠ Lonkova, kteří posluchačům zahráli několik vybraných skladeb na housle a akordeon. Bohatý program doplnilo vystoupení školního divadelního klubu Gymnázia Mozartova s výběrem písní z hudební retro komedie Prima sezóna.

(Tisková zpráva)

Mohlo by vás zajímat: Silničáři v Pardubicích staví základy nejdelšímu zavěšenému mostu

Silničáři v Pardubicích dávají základy nejdelšímu lanovému zavěšenému mostu v Česku. | Video: ŘSD