Úprava Tarifu MHD v Pardubicích od 1.4.2011

Dopravní podnik města Pardubic a.s. upravuje od 1.4.2011 Tarif MHD v Pardubicích, tarifní podmínky a smluvní přepravní podmínky. Dojde k úplnému zrušení pásem podle počtu projetých zastávkových úseků a jízdné se bude nově určovat dle toho, zda-li se cestující pohybuje v Tarifní zóně I nebo II.

Tarifní zóna slouží k vymezení zónové platnosti jízdního dokladu. Hranice zóny leží vždy mezi dvěma zastávkami, které jsou zařazeny do různých tarifních zón. Tarifní zóna, do níž zastávka spadá, je stanovena dle údaje uvedeného v platném jízdním řádu a též je přehledně znázorněna v plánu sítě městské hromadné dopravy.

Cestujícím, kteří budou cestovat na krátkou vzdálenost , tedy od 1 do 3 zastávkových úseků, bude i nadále poskytnuto cenové zvýhodnění a cena jízdného zůstává v platnosti.

Změny od 1.4.2011

od 1. 4. 2011 dochází k těmto změnám v dopravě (změny se týkají pracovního dne):

Linka č. 8
nový spoj v 17:18 ze zast. Hlavní nádraží
spoj ve 22:53 ze zast. Dubina,Dubinská prodloužen do zast. Dubina,Dubinská (nyní ve 22:50)

Linka č. 10
spoj v 7:22 ze zast. Ostřešany,park (nyní v 7:28)

Linka č. 14
spoj v 5:00 ze zast. Polabiny,točna přes Svítkov
nový spoj v 17:15 ze zast. Polabiny,točna

Linka č. 23
spoj ve 22:13 ze zast. Staré Čívice,Průmyslová zóna (nyní ve 22:39)
nový spoj ve 22:33 ze zast. Polabiny,točna

Linka č. 25
spoj ve 22:23 ze zast. Staré Čívice,Průmyslová zóna (nyní ve 22:13)

Linka č. 26
zrušen spoj linky č. 26 v 17:24 ze zast. Hlavní nádraží

Linka č. 99
zrušen spoj ve 23:25 ze zast. Dukla,vozovna

Na linkách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 18, 21, 22, 27 a 88 došlo k drobným úpravám jízdních řádů (na linkách č. 4, 7, 11 a 27 pouze pro období 1.7. – 31.8.).

Bez změny jízdního řádu jsou linky č. 9, 12, 15, 16, 17, 24, 28 a 98.

Více informací najdete také na webu www.dpmp.cz