Odbahnění Matičního jezera začne, ovšem ne v letošním roce. Celá operace stála na dvou věcech - přidělení evropské dotace a životním cyklu žab. Dotace už je potvrzena a nyní se čeká žáby. Bez vyčištění by ale jezeru hrozil postuný zánik.

Samotné práce totiž začnou nejdříve v dubnu roku 2019 a hotovo bude nejdříve v roce 2021. Zatím nejbližším termínem, kdy se bude něco dít, je 8. listopad, kdy ale dojde jen na formalitu s předáním staveniště. Samotné práce začnou až příští rok. Kvůli ochraně ohrožených druhů skokana skřehotavého a zeleného je možné provádět těžení sedimentu pouze ve dvou termínech, a to od března do dubna a od srpna do listopadu.

Jezero se bude i kvůli dalším živočichům a rostlinám od nánosů bahna čistit šetrně. Místo převážení sedimentů na skládku zůstanou na místě a pomohou s modelací břehů. Bahno se bude totiž s pomocí sacího bagru bude ukládat do textilních vaků, které propouští vodu pouze ven. Po vysušení poslouží jako půda pro nový trávník. Stromy zůstanou zachovány, probírkou projdou pouze keře. Kvůli ochraně živočichů je proces rozdělen na dvě části.

"Během první etapy v roce 2019 bude jezero odbahněno a na březích bude instalována první vrstva břehových odvodňovacích vaků, včetně dřevěných palisád. Na duben a srpen 2020 je naplánována druhá etapa odbahnění, během níž bude na březích instalována druhá vrstva vaků, a budou provedeny terénní úpravy. Konečná modelace břehů, včetně osázení, pak bude probíhat od září do listopadu 2020," uvedla mluvčí radnice Nataša Hradní.

Na dně Matičního jezera, které vzniklo před více než sto lety oddělením slepého ramena řeky Chrudimky, je podle geodetického výzkumu na 14 tisíc metrů krychlových sedimentů. Pokud by nános bahna nebyl částečně odtěžen, mohlo by jezero zaniknout. Již dnes je prakticky zarostlé stulíkem utlačujícím ohrožené lekníny, které bývaly ozdobou vodní plochy. Asi čtyřicet procent nánosů proto bude z jezera odstraněno a budou obnoveny biologické vlastnosti jezera a stabilizovány erozí poškozené břehy.

„Celkové náklady budou podle smlouvy zhruba lehce přes dvacet milionů korun. Evropská dotace by měla být 17,2 milionů. Z vlastních zdrojů tak město zaplatí necelé tři miliony korun,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.