Pardubice/Opatovice nad Labem – Mezi Elektrárnami Opatovice (EOP) a těžařskou společností Czech Coal stále nedošlo k dohodě o dodávkách uhlí na příští rok.
Obyvatelé Pardubic, ale i dalších východočeských měst a obcí, napojených na soustavu zásobování teplem EOP, se zatím o dodávky tepla a teplé vody bát nemusejí.
Během měsíce se odběratelé dozví také cenu tepla platnou od 1. ledna 2013.

„Očekávám, že se cena tepla zvýší, otázkou je o kolik. Předpokládám, že půjde o jednotky procent. Na cenu tepla bude mít vliv nákup emisních povolenek či zvýšení DPH. Záležet však bude také na tom, z jakých zdrojů bude v příštím roce elektrárna odebírat palivo," uvedla po jednání dozorčí rady EOP primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.

Předběžné opatření

V současné době dostává elektrárna hnědí uhlí od společnosti Czech Coal na základě předběžného opatření soudu platného do konce roku 2012. Pro rok 2013 těžařská společnost nabídla elektrárně dodávku pouze 600 tisíc tun uhlí. Pro efektivní výrobu tepla a elektřiny je však potřeba zhruba trojnásobné množství. Proto je nabídka Czech Coal, podle vyjádření předsedy představenstva EOP Jana Špringla, pro společnost nepřijatelná.
„Podmínka Czech Coal, že bude dodávat uhlí na výrobu tepla, pokud si jej EOP nezajistí jinde, zakládá důvodné obavy v tom smyslu, že když si EOP k nabízeným a nedostatečným 600 tisícům tun hnědého uhlí zajistí jakékoliv další uhlí od jiného dodavatele, přestane Czech Coal uhlí do EOP okamžitě dodávat. Problém s palivem by tak mohl nastat znovu," řekl předseda představenstva.

Změna legislativy

Přestože EOP již delší dobu připravuje opatření k tomu, aby byla schopna plnit i nadále svou funkci, otázka dodávek uhlí je stále otevřená.
„Lidem závislým na teple z elektrárny, a v Pardubicích je to 60 procent domácností, může dát určitou jistotu pouze změna legislativy. Stát, který uděluje licence k těžbě, by měl lépe definovat, za jakých podmínek licenci uděluje, tedy například pojistit si objem dodávek a cenu uhlí, potřebného pro výrobu energií ve veřejném zájmu. A právě na to jsme před několika týdny společně s primátorem Hradce Králové a starostou Chrudimi upozornili jak hospodářský výbor parlamentu, tak ministerstvo průmyslu a obchodu," dodala primátorka.Nataša Hradní, tiskový úsek pardubické radnice