Na Pardubický kraj se obrací čím dál více poskytovatelů sociální péče stím, že se ocitají vkrizové finanční situaci. To má samozřejmě negativní dopad i na jejich zaměstnance. Od ledna 2007 jsou totiž sociální služby financovány ze dvou zdrojů. Hlavní část příjmů má jít přímo od klientů, kteří pro tento účel pobírají příspěvek na péči. Mnohým uživatelům služeb však příspěvek nebyl dosud přiznán nebo ho využívají na jiné účely než na nákup sociálních služeb. Statní dotace přitom byly omezeny.

 

"S touto situací jsme počítali a vrozpočtu kraje máme pro tento účel rezervu ve výši 50mil. Kč. Ta je určena především pro obecní zařízení a nestátní neziskové organizace. Vtěchto dnech jednáme o způsobu jejího rozdělení,“ řekl Miloslav Macela po setkání sodboráři. „Sociální služby také ohrožují přísné nároky na vzdělání zaměstnanců, které nejsou schopni vtak krátké době splnit. Kraje i odbory proto podporují rychlou novelizaci zákona vtéto části,“ dodal Macela.

 

Kraj také odborům přislíbil, že se stanou připomínkovým místem při tvorbě střednědobého plánu sociálních služeb.