Zhotovitelské firmy už jsou vybrány, nyní záměr schválil Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace, který rozděluje evropské dotace. „Město tedy může na projekty získat dotaci, která by pokryla necelých 100 milionů korun z celkových nákladů v hodnotě téměř 195 milionů korun,“ uvedla mluvčí pardubické radnice Iveta Koubková.

„Pro osm pardubických, dvanáct královéhradeckých a jednu základní školu z Lázní Bohdaneč je připraveno 185 milionů korun,“ potvrdil primátor Hradce Králové Zdeněk Fink.

Například v ZŠ Družstevní vzniknou keramické dílny včetně keramické pece, v ZŠ Studánka budou pro změnu vybudovány dílny pro práci s dřevem a kovem či strojní dílny. „V případě počítačových učeben by mělo jít hlavně o obnovu techniky i softwaru a zároveň i kompletní řešení datového připojení,“ podotkl náměstek pardubického primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký. V záměrech se však také počítá s úpravou kabinetů a dílen.

POTŘEBY 21. STOLETÍ
„Chceme na našich školách vytvořit odborné učebny, laboratoře a dílny, jež budou odpovídat potřebám 21. století. Pokud se má nová generace zaměřit na technické obory, po kterých je poptávka na trhu práce, je potřeba tomu přizpůsobit podmínky a kvalitu výuky už na základních školách,“ dodal Rychtecký.

Modernizací by postupně měly projít všechny pardubické základní školy. Do roku 2023 chce město na projekty rekonstrukce a vybavení odborných učeben na základních školách vyčlenit prostředky ve výši téměř čtvrt miliardy, které by měly být částečně pokryty z evropských dotací.

PRO 7500 DĚTÍ
„Školy chtějí zrekonstruovat a vybavit odborné učebny, včetně zajištění konektivity, s cílem zvýšení zájmu dětí o studium technických oborů, jejichž absolventi na trhu práce dlouhodobě chybí. Na investicích do modernizace škol bude profitovat na 7500 pardubických dětí,“ popsala Koubková.