Podle odborníků se životní prostředí v Pardubickém kraji zlepšuje. A to i navzdory tomu, že dopravní zátěž a s ní množství exhalací z dopravy stoupá. Pozitivně se podle expertů projevují jak nedávné investice do modernizace průmyslových technologií či likvidace starých ekologických zátěží, tak také zájem občanů o třídění odpadu.

„Barevné kontejnery potkáme takřka na každém kroku,“ uvedl Tomáš Pešek ze společnosti propagující třídění odpadu. S tím ovšem nesouhlasí někteří obyvatelé města. „Myslím, že v Pardubicích je nedostatek kontejnerů na tříděný odpad. Hlavně těch na plasty. Běžně jsou několik hodin po vysypání opět plné. A rozhodně je nepotkáte na každém kroku,“ řekla obyvatelka Pardubic.

Přesto počet těch, kteří odpad třídí, roste. „Na separaci odpadu si zvykají občané, odpadářské firmy i velké průmyslové společnosti. Na skládkách tak končí stále méně surovin, které se místo toho mohou vracet zpět do oběhu,“ vysvětlil Pešek.

Odpad nás otráví, udusí a zavalí!

Roste ovšem nejen podíl vytříděného odpadu, ale i spotřeba obyvatelstva, a tím celková produkce komunálního odpadu. Významné procento druhotných surovin tak stále končí na skládkách směsného odpadu a ve spalovnách.

„Lidé si zvykli spořit svým dětem na studium a start do života. Mohou je přitom podpořit ještě jinak, aniž by je to něco stálo. Když se projdu s papírem do modrého kontejneru, se sklem do bílého či zeleného, s plastem do žlutého a s autobaterií nebo televizí do sběrného dvora, dělám něco pro životní podmínky nejen svých dětí, ale i budoucích vnuků a pravnuků. Je dobře, že se v Pardubickém kraji třídění odpadů ujalo. Nesmíme ovšem přestat. Jinak nás to, co dnes vyhodíme, zítra otráví, udusí a zavalí,“ doplnil Petr Šilar, radní Pardubického kraje, který je zodpovědný za životní prostředí.

(Monika Suchá)