„Jsem jeho žákem z konzervatoře a doteď díky němu máme radost ze sborového zpěvu, který tu v Pardubicích rozjel a ve vzpomínce na něm s úsměvem budeme dál pokračovat v jeho práci,“ vzpomněl Vlastislava Nováka nynější ředitel dětského pěveckého sboru Iuventus cantant Zdeněk Kudrnka.