„Je mi ctí, že i v současné nelehké době mohu ocenit vynikající práci vědeckých pracovníků a udělit cenu významným osobnostem, které se zasloužily nejen o rozvoj svého oboru, ale přispěly rovněž ke kultivaci a vzdělávání společnosti jako takové,“ poznamenal ministr školství v demisi Robert Plaga.

Vědec Michal Holčapek z chemicko-technologické fakulty se svým týmem objevil novou metodu, která dokáže zjistit rakovinu slinivky z pouhé kapky krve. Svou práci rozšířil také na karcinom ledvin, prsu a prostaty. Vývoji nových metod výzkumu se věnuje již více než dvacet let, nyní vědci plánují převést tuto metodiku do klinické praxe.

Tři reprezentativní sály s částečně dochovanými malbami jsou po dvouleté rekonstrukci hotové. Prostory svým rozsahem a dochováním nemají ve středí Evropě obdobu.
Pardubický zámek po dvou letech zpřístupnil jedinečné prostory rytířských sálů

Tichý zabíják

Rakovina slinivky je tichý zabiják, nemá totiž velmi dlouho příznaky. Když ji lékaři zjistí, je v tak pokročilém stádiu, že má pacient minimální šanci přežít.

Karcinom slinivky
Karcinom slinivky je maligní nádorové onemocnění, u kterého je (podle American Cancer Society) pouze 10procentní šance na 5leté dožití. To je vůbec nejméně ze všech známých typů rakoviny. Tento typ rakoviny je navíc v počáteční fázi bez jakýchkoliv příznaků, a ve chvíli, kdy se diagnóza stanoví, již pacientovi většinou nelze pomoci. Včasný screening karcinomu slinivky je proto nejdůležitější.

„Při rakovině dochází k nekontrolovanému dělení buněk. Aby se mohly dělit v takto zrychleném režimu, potřebují spoustu stavebního materiálu, kterým jsou lipidy,“ přiblížil Holčapek.

Metoda vytvořená týmem profesora Holčapka dokáže pomocí analýzy lipidů nemoc odhalit. Včasná diagnostika je v boji s tímto onemocněním nejdůležitější. Nová varianta diagnostiky představuje šanci pro miliony lidí, kteří by se jinak o tomto onemocnění dozvěděli příliš pozdě.

Analytický chemik potvrdil, že tímto způsobem je možné objevit nemoc se správností přes devadesát procent. Jeho závěry ověřili i experti v Německu nebo Singapuru. „Aplikaci analýzy lipidů pro včasnou detekci vybraných typů karcinomů předcházelo mnoho let vývoje nových lipidomických metod. Nejdříve pro kvalitativní analýzu, následně pro robustní kvantifikaci a teprve nakonec analýza krve a tkání pacientů,“ řekl Holčapek.

Není to pro něj první vyznamenání. Jeho tým získal na přelomový výzkum rakoviny slinivky i evropský patent.

Druhý oceněný Dalibor Gottwald z dopravní fakulty působí ve zcela jiném odvětví. Snaží se o moderní výuku na středních školách. V jeho hodinách žáci mohou využívat své mobilní telefony.

„Pro ně je to nástroj, který jsou zvyklí běžně využívat. Pokud nám současná technologie dovolí zpracovávat výukové materiály tak, aby následně k jejich přístupu a ovládání stačil mobilní telefon, tak proč nejít touto cestou,“ konstatoval Gottwald.

V jeho projektech tak vznikly například softwary s videi, animace nebo kvízy. „Do projektu jsem se zapojila, protože to vnímám jako super příležitost k sebezlepšení a rozšíření obzorů. Je skvělé být součástí tohoto týmu a pracovat na něčem, co se opravdu realizuje a má smysl,“ řekla studentka Martina Chmelíková.

Dálnice D35 otevřela další kilometry. Uleví se Hradci i Pardubicím
VIDEO: Projeďte se po D35 z Opatovic do Časů. Třináct kilometrů v 90 vteřinách

„Věřím, že získané ocenění je dokladem kredibility našeho výzkumu a napomůže našemu týmu k získání nového grantu,“ dodal oceněný výzkumník.

Na univerzitě chtějí v projektu pokračovat i nadále. „Komunikujeme se zástupci Pardubického podnikatelského inkubátoru i zástupci odboru školství krajského úřadu,“ informovala mluvčí univerzity Martina Macková.