Do redakce Pardubického deníku dorazil otevřený dopis k připravované revitalizaci Tyršových sadů, který zástupci občanského sdružení Město na kole a
Offcity rozeslali voleným zástupcům města:

„Vážená paní primátorko, vážení členové rady města, vážení zastupitelé. Jako organizace úzce spojené s městem Pardubice, které pracují s jeho veřejným prostorem, s napětím sledujeme diskuzi týkající se rekonstrukce Tyršových sadů. Prostor Tyršových sadů vnímáme jako důležitou součást zeleného městského parteru v samém jádru města.

Velký tlak odpůrců

Uvědomujeme si, že vedení města je pod velkým tlakem odpůrců projektu, kteří se opírají zejména o kácení stromů bez ohledu na širší souvislosti a znalosti celého projektu. Proto považujeme za důležité vyjádřit revitalizaci parku naši plnou podporu. Domníváme se, že jde o kvalitní návrh, který prostor výrazně zatraktivní a přiláká do podzámčí více obyvatel města a zároveň opětovně odkryje jednu z architektonických dominant.

Pokud by mělo město od revitalizace odstoupit, připravilo by Pardubáky o jeden z nejsmysluplnějších zásahů do veřejného prostoru přinejmenším posledních dvaceti let. Oceňujeme, že projekt vzešel z řádné architektonické soutěže s vítězným týmem, který lze považovat za jednu z předních architektonických kanceláří zabývající se krajinou a městskými parky. Proto je z našeho pohledu odkládání prací zbytečné.

Na rozdíl od odpůrců projektu se domníváme, že posudek zpracovaný zástupcem Botanického ústavu Akademie věd České republiky jasně dokládá, že rozsah pěstebních zásahů je odpovídající.

Tvrzení, že stromy navržené k odstranění jsou klíčové pro to, aby park nebyl podmáčen, je nepodložené.
Zmiňovanou problematiku podmáčení považujeme za ryze technickou záležitost, která je v projektu zohledněna doplněním drenáže.
Jako pozitivní vnímáme dlouhodobou koncepci parku počítající s obnovou a dorůstáním dřevin.

Doufáme, že se brzy budeme moct těšit z městského parku plného světla (nejen ve dne, ale i v noci) a zdravě vyhlížející zeleně, z promenády a nového mobiliáře. Z parku, který naváže na svou prvorepublikovou historii opětovně jasnou a čitelnou koncepcí.

Začít co nejdříve

Věříme, že revitalizace parku iniciuje i výstavbu menších objektů kaváren, které by se mohly stát jeho neoddělitelnou součástí a které by přinesly další funkce nesoucí zájem širší veřejnosti.

Měli bychom velikou radost, kdyby se městu podařilo co nejdříve zahájit práce na oživení parku.
Dále věříme, že revitalizace parku je počátkem pro další regenerace veřejných prostorů (nejen přilehlého území), které jsou naším společným prostorem a zároveň vizitkou našeho města.“

členové Města na kole a Offcity