Luxusní vila pardubického podnikatele Miloše Holečka má reálnou šanci na přežití. Ačkoliv se to před pár měsíci zdálo značně nepravděpodobné, nyní to vypadá, že by Miloš Holeček, který začal dům stavět bez stavebního povolení a v rozporu s územním plánem, mohl slavit vítězství.
Šanci zlegalizovat vilu poskytli manželům Holečkovým pardubičtí zastupitelé, kteří odsouhlasili pořízení 17. změn územního plánu města. Po těchto změnách by měla vila stát na pozemku určeném k bydlení. Většinu ostatních potřebných povolení už Miloš Holeček má. Do 30. září měl sice dům dobrovolně odstranit, což ale pochopitelně neučinil.

Podnikatel žádá odklad exekuce

„Byla vydána exekuční výzva, kterou se stavební úřad bude v nejbližších dnech zabývat. Zároveň ale máme na stole žádost právní zástupkyně manželů Holečkových o odložení exekuce. Správní řád takový postup umožňuje, takže se budeme žádostí o odklad exekuce zabývat. Musíme zjistit, jestli nenastaly nové skutečnosti. Vyžádáme si proto podklady od odboru hlavního architekta," sdělil vedoucí pardubického stavebního úřadu Jiří Vopršal s tím, že pokud by byla žádost manželů Holečkových uznána jako oprávněná, tak není nijak stanovena doba, na kterou může být exekuční řízení přerušeno.
Rozhodnutí stavebního úřadu lze prý očekávat nejpozději do 14 dnů. Odbor hlavního architekta prý ale zatím žádost o vyjádření k celé kauze neobdržel. „Jakmile ale obdržíme výzvu, začneme se tím zabývat. Zastupitelé na svém zářijovém zasedání schválili pořízení 17. změn územního plánu. Pořízení takových změn obvykle trvá jeden a půl až dva roky," řekl hlavní architekt Pardubic Jiří Raška.