Stejně tak město ponechává posunutý termín splatnosti tohoto poplatku až na konec června. „Letos v květnu jsme, v souvislosti s první vlnou koronavirové pandemie, posunuli splatnost místního poplatku o dva měsíce, z konce dubna na 30. červen. Zákon nám umožňuje ponechat vyhlášku v platnosti i na rok 2021,“ řekl náměstek primátora Jan Nadrchal.

Město na základě zkušeností z minulých let předpokládá, že v roce 2021 dosáhnou celkové náklady na odpadové hospodářství více než 77 milionů korun, což představuje 828 korun na jednoho poplatníka. Při zachování stávajícího poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu tak občané uhradí 73 procent nákladů, zbývající část, téměř 21 milionů korun, půjde na vrub města.

Samotný sběr a svoz netříděného odpadu z Pardubic přijde ročně na zhruba 41,5 milionu korun, 35,7 milionu korun pak činí takzvané náklady na systém, tedy na separovaný sběr a provoz separačních dvorů, úklid kontejnerových stanovišť, výsyp odpadkových košů a podobně. Na financování odpadového hospodářství se v Pardubicích podílí 86 574 poplatníků.