Radnice obyvatele k separaci odpadu motivuje možností získat dar. Jiří Puhlovský, jehož přihláška do projektu odděleného sběru bioodpadu nese pořadové číslo 2750, tak v minulých dnech obdržel hnědý kontejner na bioodpad, ale také mobilní telefon a poukaz na odběr 2750 kilogramů kvalitního kompostu.

„Bioodpad se stal v Pardubicích cennou surovinou a město chce tímto způsobem motivovat také další domácnosti ze zástavby rodinných domů. Cením si každého, kdo se do projektu sběru bioodpadu zapojí a pomůže vytřídit maximum zeleného odpadu, který by tak skončil třeba v popelnicích a následně na skládkách. Proto jsme se rozhodli, že oceníme účastníka s pořadovým číslem 2750. Věcný dar a tentokrát 3000 kilogramů kompostu však chystáme i pro třítisícího přihlášeného," uvedl náměstek pardubického primátora Jiří Rozinek.

POPELNICE ZDARMA
Města se snaží obyvatele k třídění motivovat různými způsoby. Přeloučská radnice například nabízí lidem žluté popelnice na plasty až domů, a to bezplatně. „Máme zkušenost, že pokud mají lidé kontejnery na recyklovatelný odpad přímo u domu, jsou ochotnější více třídit. Proto jsme se rozhodli jít touto cestou," konstatovala starostka Přelouče Irena Burešová.

Ročně obyvatelé Přelouče vytřídí přibližně 35 procent recyklovatelného odpadu. Radnice by toto číslo chtěla zvýšit na 50 procent, čímž by se snížily náklady provoz odpadového hospodářství.

Obyvatelé Přelouče si proto mohou zdarma vyzvednout i tašky na třídění odpadu. „V roce 2015, kdy byly tašky obyvatelům předány poprvé, došlo k navýšení sběru u všech sbíraných komodit. U plastu toto navýšení představuje 8,4 %, u skla 9,3 %, u papíru 17,3 % a u tetrapaku 2,2 %. Zakoupením dalších sad tašek chce město uspokojit nejen domácnosti, na které se v roce 2015 nedostalo, ale i umožnit domácnostem jejich případnou výměnu," řeka Helena Klápová z odboru životního prostředí přeloučského magistrátu.

V Pardubickém kraji se obecně ekologická odpovědnost už dlouhodobě pohybuje na velmi dobré úrovni. Z měst nad 2000 obyvatel se loni nejlépe třídilo v Třemošnici, Sezemicích a Letohradu.