Opatovice mají vlastní sběrný dvůr, technické služby, svozový park. Co se týče třídění a nakládání s odpady, sbírají jedno ocenění za druhým. Čím se liší od jiných obcí?
Odpady jsou naším koníčkem (smích). Začal to už můj předchůdce, který se inspiroval ve Švýcarsku a snažil se tu zavést podobný systém. Když jsem se stal před 19 lety starostou, začal jsem se v té oblasti vzdělávat a hodně jsem se do toho ponořil, až jsme tady. Pustili jsme se do pytlového systému v kombinaci s kontejnery. Ke každému bytovému domu se snažíme dát kompletní hnízdo, tedy plast, papír, sklo, kovy, tetrapak, bioodpad a podobně. Já mám u svého domu osm popelnic (smích). A posouváme to dál v tom, že surovinu chápeme jako komoditu, s níž lze obchodovat.

Takže odpad, který občané vytřídí, prodáváte zpracovatelům?
Ano, máme totiž rozhodnutí, že můžeme nakládat s odpady. Tím pádem roztřídíme jednotlivé komodity, bavíme se s partnery, odpady jim předáváme a oni nám za to dají peníze. To se poté příznivě promítá do výše poplatků. Snažíme se systém neustále zdokonalovat, důsledně třídit a dosahujeme dobrých výsledků, s nimiž se umisťujeme v těch soutěžích. Když za to dostaneme odměnu, tak ji neprojídáme, ale vracíme ji do systému, nakupujeme za to třeba lisy a další techniku.

Soukromý investor chce v Opatovicích postavit skladové haly. Zatímco sousední Čeperka se tomu brání, vy v tom vidíte výhody. Jaké to jsou?
Když vznikal náš územní plán, došli jsme k závěru, že území od současných průmyslových objektů směrem k dálnici by logicky mohlo být dostavěno. Obec Čeperka se k tomu tehdy vyjádřila kladně. Pokud tam mají ale vzniknout další objekty, bylo naší podmínkou, že se vybuduje samostatná cesta, která umožní napojení na dálniční systém. Právě ve zlepšení dopravní situace vidíme výhodu, jelikož doprava ke stávajícím areálům nám jezdí mezi rodinnými domy a dál po polní cestě. Po vybudování nové příjezdové cesty by se na té původní zamezilo vjezdu a mohla by na ní vzniknout cyklostezka, po níž by se děti z Čeperky bezpečně dostávaly k nám do školy.

A jsou nějaké další výhody?
Druhou věcí je získání pracovních příležitostí. Staví se u nás rodinné a bytové domy, lidé mají hypotéky a chtějí mít garanci pracovních míst. Navíc to vytvoří konkurenci mezi jednotlivými zaměstnavateli, což lidem může přinést navýšení mezd.

Nebojíte se přílivu zahraničních dělníků?
Nebojíme, protože nemají kam přijít. Nemají se tu kde ubytovat. Ubytovnu v areálu kasáren jsme zrušili vloni na podzim a nepustíme tam investora, aby tam něco stavěl nebo provozoval ubytovny.

Do čeho obec investuje?
Snažíme se starat se o infrastrukturu a naplňovat potřeby občanů. Jako základ vidím vodu, kanalizaci, rozvody, plyn, světla, chodníky, komunikace, úřad, školu a školku, tam se snažíme dávat hodně peněz a rovnat neduhy minulosti. Máme tu velkou občanskou vybavenost, lidé se sem rádi stěhují, protože tu mají praktického lékaře, zubaře, lékárnu, pediatra a tak podobně. Hlavní potenciál, který máme, jsou kasárna, kde můžeme investovat, máme tam připravené pozemky pro výstavbu čehokoli. Chceme tam stavět například byty pro naše mladé občany i seniory. Nebudeme areál rozprodávat, ale budeme si tam vytvářet budoucí centrum naší obce podle toho, jak rozhodnou zastupitelé a občané.