Přes 160 tisíc obyvatel Pardubicka, Přeloučska a Holicka zaplatí v letošním roce více za vodu.

Cena vodného a stočného za jeden metr krychlový se pro zákazníky společnosti Vodovody a kanalizace (VaK) Pardubice vyšplhá i s DPH na 84,40 koruny celkem. Konkrétně vodné za kubík činí i s daní 39,30 a stočné 45,10 koruny. Jde o zdražení o 3,31 procenta. „Cena vody je i nadále srovnatelná s jinými podobnými společnostmi v republice," uvedl včera Ladislav Effenberk, místopředseda představenstva VaK Pardubice. Zdražení bylo nutné kvůli čerpání peněz z evropských dotací.

Například na Holicku přibylo více než 20 kilometrů nových vodovodů a čtyři nové čerpací stanice. Náklady přesáhly 230 milionů korun. Částkou 97 milionů přispěl i Státní fond životního prostředí prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

Příjemce dotace z evropských fondů je povinen zabezpečit udržitelnost projektu po dobu deseti let od ukončení akce.

„Podle zpracovaných finančních analýz k jednotlivým dotačním akcím je stanovena minimální cena vodného a stočného na příslušný rok. Tuto cenu musí naše společnost respektovat jako cenu minimální," objasnilo představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, proč přistoupilo ke zvýšení cen vody od ledna 2017.

PARDUBICE BUDOU ODPAD DÁL DOTOVAT

To poplatek za likvidaci komunálního odpadu se v Pardubicích ani v ostatních městech regionu příští rok nezmění. Stejně jako v předchozích sedmi letech zaplatí v roce 2017 obyvatelé krajského města „za popelnice" 500 korun, tedy zhruba 62 procent skutečných nákladů. Ty jsou vypočítány, v přepočtu na jednoho obyvatele Pardubic, na částku 779 korun za rok.

„Zastupitelstvo rozhodlo, že i nadále bude město likvidaci komunálních odpadů dotovat a ne malou částkou. V roce 2017 vydáme z městského rozpočtu na tuto kapitolu téměř 27 milionů korun," řekl primátor Pardubic Martin Charvát. „Pokud bychom se rozhodli pokrýt poplatkem maximum vynaložené částky, jak nám to umožňuje zákon, platil by občan 700 korun za rok," dodal.

Obyvatelé Pardubic přispějí na likvidaci odpadů v příštím roce 44,4 miliony korun. Jen likvidace směsného komunálního odpadu, tedy odpadků, které lidé vyhazují do černých kontejnerů, ale přijde ročně na téměř 41 milionů korun.
Dalších 30 milionů bude podle zkušeností z minulých let stát separovaný sběr odpadu, provoz separačních dvorů, úklid kontejnerových stanovišť, výsyp odpadkových košů a podobně.

„Na základě výsledků minulých let předpokládáme, že město Pardubice v roce 2017 vynaloží na odpadové hospodářství více než 71 milionů korun. Od občanů na poplatcích bychom teoreticky měli vybrat 62,2 procenta této částky, tedy více než 44 milionů korun. Ve skutečnosti to bude méně, neboť některé skupiny, například děti do šesti let věku, cizinci s krátkodobým a přechodným pobytem či lidé v ústavech sociální péče jsou od poplatku osvobozeny," řekl Jiří Rozinek, náměstek primátora zodpovědný za ekonomiku města i životní prostředí.

DAŠIČTÍ MAJÍ POPELNICE ZDARMA

Ani v dalších městech se cena za svoz odpadu nemění. V Přelouči a ve Chvaleticích občané zaplatí 492 korun na osobu a rok, v Holicích a v Lázních Bohdanči je to 600 korun, v Sezemicích 500 a v Horním Jelení za dospělou osobu a rok 650 korun. Nejlépe na tom jsou obyvatelé Dašic, za ně již několik let platí odpady město.