Letos tak bude město likvidaci odpadů dotovat částkou ve výši dvaadvaceti milionů korun. Za jednoho obyvatele tak radnice zaplatí 260 korun.

„Náklady města na likvidaci odpadu rok od roku stoupají. Rostou ceny za ukládání odpadů na skládky, ale my nemůžeme místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu zvýšit. Jeho maximální výše byla stanovena v roce 2001 zákonem na 500 korun. Mohli bychom jej zvednout o dvě koruny, které nás od této maximální hranice dělí, ale to by přineslo do městské pokladny asi 170.000 korun, což problém neřeší,“ uvedl náměstek pardubického primátora pro ekonomiku Jan Kislinger.

Město proto nyní hledá způsob, jak situaci změnit, jelikož odpadové hospodářství odčerpává z rozpočtu Pardubic stále více peněz. V roce 2004 to byly tři miliony korun, o rok později, vlivem růstu poplatku za ukládání odpadu, který se zvedá jednou za dva roky, již 12 milionů korun. V loňském roce doplácelo město 13,2 milionu korun a letos tato částka již vyskočí na zhruba 22 milionů korun.

V současné době stojí v Pardubicích likvidace odpadu, který vyprodukuje za den jeden člověk, dvě koruny a 25 haléřů. Občané se na likvidaci podílejí 61, procenty. Obrazně řečeno hodí denně do popelnice 1,4 koruny formou místního poplatku a asi 15 haléřů, které „vydělají“ separací odpadu. Dalšími 70 haléři denně dotuje likvidaci komunálního odpadu za každého občana město.

„Není mnoho možností, jak z této situace. Nejúčinnější řešení by bylo prosazení novely zákona o místních poplatcích, která by obcím umožnila roční poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu zvýšit. Nebo můžeme zavést poplatek za komunální odpad, do něhož je možno rozpočítat veškeré náklady na odpadové hospodářství a který se vybírá od vlastníků nemovitostí. Tento způsob má však řadu úskalí. Vše je třeba ještě důkladně zvážit a prodiskutovat,“ dodává Jan Kislinger.

Třídíte odpad?

Veronika Opršalová, 24 let , Havlíčkův Brod

Třídím, protože se zajímám o ekologii. Někdy je s tím ale problém. Třeba kvůli rozmístění kontejnerů.

Ivana Petrová, 62 let, Pardubice

Třídím, ale myslím, že by o ně mohla být větší informovanost. A taky mi chybí kontejner na sklo u našeho domu.

Jan Černohubý, 19 let, Pardubice

Odpad doma recyklujeme. I se systémem informování o třídění tady na Pardubicku jsem spokojen.

Ivana Burešová, 49 let, Pardubice

Třídím a myslím, že jsem dobře informovaná. Vím, kde jsou sběrné dvory a také mám informace z tisku.

Oldřich Drahorád, 80 let, Ohrazenice

Odpadky doma s manželkou třídíme. Je to potřeba. Sice se snažíme je třídit striktně, ale to mnohdy nejde.