Veřejně prospěšné práce, úklid veřejných prostranství, starost o veřejnou zeleň. Podobné práce dnes mohou u nás vykonávat kromě lidí evidovaných na úřadech práce i jedinci, kteří jsou tímto způsobem potrestáni.

Ročně je v České republice k těmto pracím odsouzeno kolem třinácti tisíc lidí. V loňském roce bylo tímto způsobem potrestáno jedenáct procent všech trestných činů. Svůj trest však vykonává pouhá polovina takto odsouzených. Soud může uložit dospělému trest od padesáti do čtyř set hodin veřejně prospěšných prací.

Mladiství mohou dostat maximálně dvě stě hodin. Tento alternativní trest bývá ukládán za lehčí trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let. Velice často pak lidi odsouzené k prospěšným pracím využívají obce .

Jednou z obcí, která možnost přijmout pracovníka na veřejně prospěšné práce v minulosti využila a stále využívá, jsou i Veliny na Holicku. „S lidmi, kteří k nám přicházejí za prací z úřadu práce, jsme nikdy neměli žádný problém. Tuto možnost využíváme hojně. Chce-li někdo, kdo hledá zaměstnání, v naší obce dočasně pracovat, rádi jej přijmeme, protože práce je u nás vždy dost,“ uvedla našemu Deníku místostarostka obce Jana Třasáková a dodala, že u těchto jedinců úřad práce proplácí zaměstnavateli, v tomto případě Obecnímu řadu ve Velinách, část nákladů na mzdu.


Nejdřív výběr


Problémy však měla obec v případě lidí, kteří byli z nějakého důvodu k veřejně prospěšným pracím odsouzeni. „Dostavilo se jich k nám v minulosti hned několik. Umožnili jsme jim trest si u nás odpracovat, ale v zásadě jsme měli smůlu. Až na jednoho odsouzence si trest u nás neodpracovali, chodili třeba dva, tři dny a pak již do práce nenastoupili. Stalo se nám i to, že někdo nenastoupil vůbec,“ pokračovala Jana Třasáková a dodala, že se obec ale ani po těchto zkušenostech možnosti získat levnou pracovní sílu nevzdává.„Vykonává-li někdo uvedené práce v rámci trestu, nestojí to obecní pokladnu ani korunu, ale obci to může přinést nějaký užitek. Zejména v létě, kdy je starost například se zelení, se tito lidé mohou hodit,“ řekla Třasáková.

Osloví-li někdo velinský obecní úřad se žádostí, že by si v obci chtěl odpykat pracovní trest, podrobí jej vedení obce podle místostarostky Jany Třasákové jakémusi výběru.

„Bude-li odsouzen třeba za autohavárii nebo dluhy, do kterých se dostal neúspěšným podnikáním, je pro nás přijatelnější než například člověk, jenž něco zcizil. Dále je pro nás přijatelnější člověk, kterého známe, nebo o něm něco málo víme, nebo známe někoho z jeho okolí, na něhož bychom se mohli v případě problémů obrátit o pomoc a podobně. Také je pro nás důležité, zda dotyčný nemá problémy s alkoholem nebo prací obecně, aby nám nenarušoval pracovní morálku ostatních řádných zaměstnanců,“ vyjmenovala priority Jana Třasáková, ale doplnila, že kdysi obec „narazila“ i v případě člověka, který nebyl Velinským neznámý.

„Když nás požádal o možnost odpracování trestu, sliboval hory doly, jak nám pomůže se zednickými pracemi a tak dále. Ale: skutek utek, po pár dnech se u nás už neukázal.“

K trestu odpracování dvě stě hodin veřejně prospěšných prací byl kdysi za svůj delikt odsouzen i dnes osmatřicetiletý pan X. Vyměřený trest si odpracoval celý a řádně v jedné blíže neurčené obci.

Měli mě skoro za vraha


„Chodil jsem zametat ulice, stříhal jsem keře, zaléval květiny, uklízel na hřbitově a dělal i další podřadné práce. Nebylo to nic fyzicky náročného, v tomto směru jsem problém neměl. Trápila mě ale jiná věc, a sice pohledy lidí a pocit ponížení. Všichni věděli, že zametat musím za trest a považovali mě div ne za vraha, i když jsem přesvědčen, že věděli, za co jsem trest dostal. Myslím si, že uvěznění je anonymní a člověk se necítí tolik jako vyvrhel, než když je lidem na očích,“ projevil své mínění pan X, který právě tuto svoji životní etapu považuje za nejtěžší životní zkušenost.

A jaké vlastně bývají veřejně prospěšné práce? Jedná se o práce převážně sezónního charakteru, zaměřené na úklid v obcích, údržbu zeleně a komunikací, stavební práce, údržbu sportovních zařízení v obci, zlepšení životního prostředí.

LUKÁŠ PEŠKA