Středisku Probační a mediační služby (PMS) České republiky bylo okresním soudem zasláno pověření k výkonu probačních činností ve věci Roberta H.
Robertovi H. byla střediskem PMS poslána pozvánka ke konzultaci. Následně mu byla odeslána druhá, a to doporučeně.

Odsouzený zmizel, aniž by dal vědět

Robert H. se však nedostavil a doporučená zásilka se vrátila zpět se sdělením, že se odstěhoval. Středisko PMS oznámilo tuto skutečnost soudu a požádalo o zjištění aktuální adresy.

Následně od soudu obdrželo sdělení, že spis bude postupovat jinému středisku PMS, neboť na základě policejní zprávy se odsouzený odstěhoval do vedlejšího okresu.

„Po uplynutí zhruba pěti měsíců kontaktoval naše středisko PMS opět vyšší soudní úředník s tím, že odsouzený se ve vedlejším okrese nezdržuje. Současně sdělil, že byl pan Robert odsouzen k třem měsícům výkonu trestu odnětí svobody nepodmíněně a soud tedy bude zvažovat i přeměnu trestu obecně prospěšných prací (OPP),“ řekl koordinátor projektu Romové pomáhají Romům Marek Demner.

Tento projekt se snaží rozšířit a zkvalitnit služby Mentor určené zástupcům romské menšiny, kteří se dostali do konfliktu se zákonem.
O spolupráci byl požádán romský mentor, který v několika dnech Roberta H. zkontaktoval. Zjistil, že se zdržuje na jiné adrese a osobně ho navštívil. Dozvěděl se, že Robert H. neumí dobře číst ani psát, svému odsouzení dobře nerozuměl a nevěděl, co má dál dělat.

Romský mentor mu proto vše vysvětlil, dovedl ho na středisko Probační a mediační služby, kde se dohodli na konkrétním místě výkonu trestu OPP.
Poté romský mentor klienta osobně doprovodil k poskytovateli práce a pomohl mu i při sepisování dohody o realizaci výkonu trestu.
Robert H. v domluveném termínu začal trest vykonávat a za jeden měsíc dokázal převážnou část trestu odpracovat.

Mentor sehrál nezastupitelnou roli

Následně byl vyzván k nástupu do výkonu trestu odnětí svobody (VTOS). Okresní soud byl informován o aktivním přístupu Roberta H. k trestu obecně prospěšných prací.

Po návratu z VTOS klient znovu kontaktoval romského mentora a ten mu u poskytovatele práce domluvil možnost pokračovat ve výkonu trestu OPP. Robert H. v několika dnech odpracoval zbytek trestu obecně prospěšných prací.

„Role romského mentora byla v tomto případě nezbytná. Klient je téměř negramotný, nemá důvěru ke společnosti, pohybuje se v podstatě pouze v romské komunitě. Bez účasti romského mentora by pan Robert trest obecně prospěšných prací nezačal vykonávat a byl by mu přeměněn na trest odnětí svobody,“ poznamenal Marek Demner.

Službu Mentor poskytuje vyškolený laik, který je spojený s romskou komunitou. Je prostředníkem mezi klientem a justicí.

(len, iko)