Pardubice se ocitly v dramatické situaci. Mosty, které ve městě převádějí dopravu přes Labe, jsou přetížené a ve špatném technickém stavu. Na mostě kapitána Bartoše musel být začátkem února přerušen provoz městské hromadné dopravy. Průjezd je umožněn jen pro osobní auta a minibusy, a to vždy jedním směrem. Oprava mostu by byla nehospodárná, musí být postaven nový.

„Projektant pracuje na projektu mostního provizoria. Naším cílem je realizovat jeho výstavbu v co nejkratším čase, abychom mohli vrátit původní linkové vedení MHD,“ přiblížil náměstek pardubického primátora Jan Hrabal. Návrh nového mostu by mělo mít město do konce června. 

O problémech mostu kapitána Bartoše jsem psali ZDE: 

Most kapitána Bartoše v Pardubicích
Most kpt. Bartoše je v havarijním stavu, mění se provoz na mostě i linky MHD

Další osud mostu kpt. Bartoše je podstatný také pro Pardubický kraj, který je vlastníkem druhého důležitého mostu v centru Pardubic, mostu Pavla Wonky. Denně přes spojku, která propojuje sídliště Polabiny a centrum, projede kolem 20 tisíc aut, využívají ho i vozy MHD. V tuto chvíli probíhá výběrového řízení na nezbytnou rekonstrukci. Práce by měly být rozdělené do tří částí, aby byla co nejméně zatížena doprava.

„Vzhledem k aktuálnímu stavu mostu kapitána Bartoše jsme městu přislíbili, že bychom všechny práce na mostu Pavla Wonky zahájili až v momentě, kdy bude mít město osazené mostní provizorium," řekl hejtman Martin Netolický.

Přes most Pavla Wonky projede denně kolem 20 tisíc aut. Pro Pardubice se jedná o zásadní spojení mezi centrem a Polabinami.

Jak uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš, předpokládaná hodnota stavebních prací na mostě Pavla Wonky přesahuje 170 milionů korun včetně daně.

„Pro letošní rok jsme počítali s uvolněním 25 milionů korun s dofinancováním v roce 2024. Práce budou spočívat v obnovení funkce volného předpětí a ve stavebných úpravách mostu tak, aby byla v budoucnu možnost jeho snazší revize a případné výměny lan, která zajišťuji pevnost nosné konstrukce,“ upřesnil Michal Kortyš. V rámci výměny lan bude také nezbytné provést dočasně přeložky inženýrských sítí, které budou následně vráceny zpět do mostní konstrukce. Součástí prací bude i výměna dilatačních závěrů mostu, obnova chodníků a krytových vrstev vozovky. Most by po dobu oprav neměl být úplně uzavřen.

Wonkův most v Pardubicích
Oprava Wonkova mostu v centru Pardubic se posouvá na léto. Potrvá 11 měsíců

Wonkův most slouží od roku 1960. Silničáři se na jeho náročnou opravu chystají několik let. Zahájení stavby nejdřív brzdily práce na nadjezdu u nemocnice. Vedení města a kraje totiž rozhodlo, že tyto dvě stavby nemohou probíhat souběžně. Poslední velké opravy na mostě kraj prováděl v letech 2005 a 2006.

Oprava mostů je pro Pardubice důležitá, přes Labe jich je ve městě málo. Kromě zmiňovaného Wonkova a kapitána Bartoše mohou auta už jen na ty, které jsou součástí čtyřproudé silnice I/37 na Hradec Králové, a pak na svítkovský most do Rosic nad Labem.

Na sociálních sítích vzbudila zpráva o omezení na mostech velký rozruch. Pardubáci našli i ve chvíli, kdy jim hrozí další kolony, sílu na humor. „Město prý už kupuje pramice. Původně chtělo používat Arnošta, ale ten je taky nezpůsobilý plavby," vtipkoval například Ondřej. „Čas koupit vrtulník," přidal se Roman.