I fyzickým osobám, které organizují větší ohně, doporučila, aby celou akci raději hasičům dopředu oznámili. „V Pardubickém kraji je možné informace o pálení volat na telefonní číslo 950 570 110,“ dodala tisková mluvčí.

Při ohlášení je nutné uvést čas a místo pálení, osobu odpovědnou za akci včetně kontaktu na ni a sdělit, jaká protipožární opatření byla přijata. Od věci není ani domluva s dobrovolnými hasiči v dané obci, kteří mohou na místo dohlížet.

Obecně platí, že prostor pro oheň by měl být minimálně 50 metrů od kraje lesa. Pokud se v blízkosti nachází stoh, je třeba, aby oheň od něj byl minimálně sto metrů. Ohniště je možné opustit až po uhašení vodou nebo zasypání hlínou. „Pořadatel by měl zajistit, aby do ohně nebyly odhazovány nebezpečné látky, jako jsou spreje, barvy v plechovkách a podobně,“ doplnila mluvčí hasičů Horáková.

Kde se budou v pondělí pálit čarodějnice?
Dostihové závodiště Pardubice
Oheň vzplane v 18 hodin, ale od 15.30 hodin ukázka armádní a záchranářské techniky. Vstup zdarma.

Fotbalový stadion v Holicích
Začátek akce v 18 hodin, ve 21 hodin ohňostroj a potom čarodějnická diskotéka.

Sportovní areál v Sezemicích
Začátek v 16 hodin. Čarodějná cesta, diskotéka se zvířátky. Od 20.30 taneční zábava.

Zámek Choltice
Staročeské pálení čarodějnic od 17 hodin.

U vodojemu v Horním Jelení
Čarodějnický rej od 19 hodin. V části Dolní Jelení se pálí již od 17 hodin.

Řečany n. L. u Houšovce
Zapálení ohně v 19.30 hodin, po setmění ohňostroj.