„První požár začal u Hlinska kolem poledne, jednalo se o požár na pokácené pasece o velikosti 20 x 10 metrů. Kolem druhé hodiny odpolední u Jeníkova hořela paseka o rozloze 100 x 100 metrů. Přibližná škoda hořící paseky je 20 tisíc korun a uchráněná hodnota také 20 tisíc korun,“ uvedla mluvčí hasičů Jana Poláková. Upozornila, že převážná část požárů vznikla následkem pálení trávy. Silný vítr snadno rozfoukal i ohniště, která lidé považovali za již vyhaslá.

Pálení trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je zákonem o požární ochraně zakázáno.

"Při plošném vypalování porostů se lidé dopouštějí přestupku dle zákona o požární ochraně, za který jim hrozí pokuta do 25 tisíc korun. Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování hořlavých látek, například shrabanou trávu pálit na hromadě," uvedla Jana Poláková.