„První požár začal u Hlinska kolem poledne, jednalo se o požár na pokácené pasece o velikosti 20 x 10 metrů. Kolem druhé hodiny odpolední u Jeníkova hořela paseka o rozloze 100 x 100 metrů. Přibližná škoda hořící paseky je 20 tisíc korun a uchráněná hodnota také 20 tisíc korun,“ uvedla mluvčí hasičů Jana Poláková. Upozornila, že převážná část požárů vznikla následkem pálení trávy. Silný vítr snadno rozfoukal i ohniště, která lidé považovali za již vyhaslá.

Pálení trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je zákonem o požární ochraně zakázáno.

"Při plošném vypalování porostů se lidé dopouštějí přestupku dle zákona o požární ochraně, za který jim hrozí pokuta do 25 tisíc korun. Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování hořlavých látek, například shrabanou trávu pálit na hromadě," uvedla Jana Poláková.

Rozhovory pod rouškou přináší inspirativní povídání se spisovateli.
Knihovníci: Nemůžete za námi? Jdeme za vámi