Holicko vyniká výstavbou

Podle statistiků je nejatraktivnějším místem pro lidi, kteří se chtějí přestěhovat Holicko. Lenka Kuprová z Českého statistického úřadu (ČSÚ) vidí důvod především v počtu nově postavených bytů. Ostatně ve výstavbě bytových jednotek Holice jednoznačně dominují. Ročně zde přibývá 11 lidí na tisíc obyvatel. Nezanedbatelným faktorem je i dostupnost pracovních příležitostí. „Holicko vyniká nízkou mírou nezaměstnanosti,“ dodala Kuprová. Pakliže někdo za prací dojíždí, má to stejně daleko jak do Pardubic, tak do Hradce Králové či Vysokého Mýta. Faktem ovšem zůstává, že největší stavební boom v Holicích již odezněl a zájem o nové byty značně poklesl.

Chceme bazén a cyklostezky

Lidé žijící v Holicích si nijak výrazně nestěžují na životní úroveň. Město je sídlem řady úřadů, bank, školských zařízení, nechybí ani dostatečná lékařská péče či dopravní obslužnost. Občané si nestěžují ani na nedostatek zeleně. Podle průzkumu Pardubického deníku však postrádají více možností pro volnočasové aktivity, zejména pro matky s dětmi.

Drtivé většině respondentů ale chybí cyklostezky a koupaliště. Přitom právě cyklostezky jsou již delší dobu v zorném úhlu vedení města a na jejich realizaci se pracuje, byť dosud jen ve fázi přípravy dokumentace. Již dnes je jasné, že jako základ budoucí cyklostezky poslouží po dostavbě obchvatu města dvě části dnešní silnice I/35. Koupaliště se ale obyvatelé patrně jen tak nedočkají. I přes stále opakované předvolební sliby obou nejsilnějších stran (ODS a ČSSD) dosud nikdo vážné kroky k jeho výstavbě nepodnikl.

Obchvat stále v ohrožení

Stavba obchvatu Holic vyvolává v řadách holických občanů řadu otázek spojených jednak se samotnou výstavbou, ale i s následným řešením dopravy v centru města. Podle pravidelných kontrolních dnů stavba postupuje podle harmonogramu. Přesto nad ní visí Damoklův meč v podobě nevykoupených pozemků.

Nabídli všechno a neuspěli

„Je pravdou, že všechny potřebné pozemky nejsou dosud vykoupeny. Jedná se o pozemky dvou majitelů, se kterými jsme intenzivně jednali, nabídli jim ke směně na výběr ze všech městských pozemků, ale k dohodě jsme nedošli,“ sdělil místostarosta Holic Ladislav Effenberk (ČSSD). Inkriminované pozemky se nacházejí mezi železniční tratí Borohrádek – Holice – Moravany a silnicí I/35 před Ostřetínem, tedy v konečné části stavby. „Investor stavby, Ředitelství silnic a dálnic, nás ale neustále ubezpečuje, že situaci vyřeší a obchvat bude dokončen v plánovaném termínu – na podzim 2008,“ dodal Effenberk. Na výstavbu investor vyčlenil 400 milionů Kč. Podle Effenberka ale bude dodavatelské firmě stačit jen 300 milionů.

Kamiony se do města dostanou

Mysl občanů však více zaměstnává budoucí řešení dopravní situace v samotném centru Holic. Po zahájení provozu po obchvatu se změní status některých komunikací. Původně se měly silnice I/35 a I/36 procházející městem stát místními komunikacemi. Jejich údržba by pak spadla na vrub městu. Nakonec se ale rozdělí mezi více majitelů.

Silnice od Hradce Králové směrem ke křižovatce u Malavi a dále do Starých Holice bude státní silnicí. Silnice od křižovatky u Malavi přes náměstí a dále směrem do Rovně se stane silnicí krajskou. Místní komunikací se tak stane pouze současná silnice I/36 od Pardubice, a sice od kruhového objezdu směrem ke křižovatce U Špice, a dále ulice Vysokomýtská. Přestože má obchvat odklonit nákladní dopravu z centra města, mohou kamiony, vzhledem k charakteru silnic, tak městem i nadále jezdit.

Směrem od Hradce Králové se řidiči do Holic dostanou odbočením vlevo po nově vybudovaném sjezdu. Přednost protijedoucím vozidlům tak může způsobit dlouhou frontu zpět ke Chvojenci. Jelikož zůstane Hradecká ulice státní silnicí, mohou tudy do města vjet i kamiony.

Staré silnice? Základ stezek

Stejným způsobem bude vyřešen vjezd do města i od Ostřetína. Tímto směrem se ale kamiony do města nedostanou. Zákaz vjezdu vozidlům nad 3,5 t bude i na kruhovém objezdu na současné „pardubické“ silnici .

Obchvat města Holic plně nevyužije stávající komunikace I/35 a I/36.

Část nevyužité silnice I/36 u kruhového objezdu bude rekultivována, zatímco dva úseky silnice I/35 – před a za městem – zůstanou zachovány a stanou se součástí plánované cyklostezky z Ostřetína přes Holice směrem k obci Chvojenec.

ANKETA:

Ovlivní obchvat návštěvnost Holic?

Zmenší se odvedením dopravy mimo město kupní síla?

Může vedení města zbránit „umrtvení“ Holic?

Petr Pekáč, 40 let, Restaurace a penzion Zlatá koruna

Už dnes, a to ještě není obchvat hotov, se do Holic stahuje stále méně lidí. Myslím si, že nemají ani důvod se sem stahovat. Nepořádají se zde akce, které by někoho oslovili atd. Až bude obchvat uveden do provozu, stanou se Holice doslova mrtvým městem. Město pro oživení dosud nic nedělalo, takže ani neudělá.

Ladislav Němec, 53 let, obchod Malavi

Jako občan obchvat vítám. Konečně bude v Holicích klid. Současná dopravní situace je neúnosná. Jako obchodník mám samozřejmě obavy, ale myslím si, že zrovna Malavi úbytek kupujících nepocítí. V současné době je procento u nás nakupujících projíždějících mizivé. Nemám představu, jak by vedení města mělo Holice oživit.

Jiří Růžička, 34 let, Drogerie Pluto

Obchvat návštěvnost v Holicích určitě ovlivní. Všichni budou jezdit mimo město a sem nikdo nezavítá. Dnes máme v obchodě asi 30 procent zákazníků – cesťáků, hlavně v sezóně. Tyto klienty určitě ztratíme. Město by mělo něco podniknout, ale osobně nemám představu.

Petra Kolínová, 32 let, občan Holic

Návštěvnost města se určitě sníží, protože město není dobře propagované. Tímto směrem by se mělo vedení města ubírat – vytvořit kvalitní webové stránky, dávat o sobě vědět v tisku, pořádat zajímavé akce, které přitáhnou lidi, učinit Holice turisticky zajímavými apod. Méně lidí obchodníci určitě pocítí. Nevím, zda současní řidiči spíše zastavují nebo spíše ne, ale každopádně se zde někdo naobědvá, využije v případě potřeby některé služby atd.