Přestože jsou Lázně Bohdaneč především městem lázeňským, nabízejí vedle společenských a kulturních akcí také vyžití milovníkům turistiky i cykloturistiky. Ti první mohou vyrazit na naučný okruh přímo ve městě, druzí mají k dispozici síť cyklostezek.

„Naše město je spjato s prvorepublikovým architektem Josefem Gočárem, který v Bohdanči prožil své dětství. Město proto nazvalo naučnou stezku Gočárův okruh. Začíná u radnice, je dlouhá pět kilometrů, má patnáct zastavení a nabízí nenáročnou pěší turistiku,“ řekla starostka Iveta Šimková.

Součástí Gočárova okruhu jsou pochopitelně i všechny stavby, které slavný architekt pro město naprojektoval, tedy lázeňský pavilon Gočár, penzion Škroup, vodojem a vila v Dukelské ulici.

Dáváte–li přednost cykloturistice, pak můžete vyrazit na cyklostezku z Lázní Bohdanče do Rybitví nebo směrem do Živanic. „Ty jsou napojeny na rozvětvenou síť cyklostezek a cyklotras, které křižují celý bohdanečský mikroregion,“ uvedla Šimková.

A co mohou cykloturisté na svých výletech vidět? „Okolí Lázní Bohdanče je známo především přírodními zajímavostmi. Tou největší je bezpochyby Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka. Toto území zahrnuje slatinné louky, lesy, křoviny a rozsáhlé rákosiny s hnízdištěm bahenního a vodního ptactva. Nachází se zde mnoho chráněných druhů rostlin a živočichů,“ sdělila starostka Lázní Bohdanče Iveta Šimková a dodala, že národní přírodní rezervací vede naučná stezka v délce přes sedm kilometrů se šesti zastávkami.
Cyklotrasa vede i podél Opatovického kanálu, vodního díla z dob Pernštejnů, které napájelo místní rybniční soustavu.

Lukáš Peška