„Když jsem byla zvolena, říkala jsem si, že bych ráda navštívila všechny kraje, protože jsou velké, malé, mají různou strukturu obyvatel a své problémy. Cílem bylo přiblížit se občanům, ale i úřadům," řekla Anna Šabatová.

Problémy ze školky

Se svou stížností se na ombudsmanku obrátila například ředitelka Mateřské školy Korálek Alena Stehnová (na snímku vpravo) jménem téměř všech ředitelek mateřských škol v Pardubicích. Otevřeným dopisem poukazuje na fakt, že při návrzích rozdělování mzdových prostředků mezi školní pracovníky se úředníci na případné návrhy dotazovali jen na základních, středních a vysokých školách, nikoli však pracovníků předškolního vzdělávání. „Stát by neměl dělat rozdíly ve vzdělávání dětí podle jejich věku," shodly se Alena Stehnová i Anna Šabatová ve vzájemné diskuzi.

Různé podněty

Na ombudsmanku a její dočasnou kancelář nicméně padaly stížnosti a podněty, které lze jen těžko řešit, nebo od lidí patřících do kategorie takzvaných „notorických stěžovatelů". Příkladem v Pardubicích mohly být stížnosti na provoz letiště a výcvik pilotů.