Elektrárny Opatovice pokračují v procesu dekarbonizace stávajícího hnědouhelného zdroje tak, aby do roku 2030 naplnily svůj závazek o ukončení spalování uhlí. V této souvislosti obnovily již druhou parní turbínu. Turbína TG3 bude zajišťovat spolehlivou výrobu energií a dodávky tepla do více než 63 000 odběratelů v celém regionu východních Čech.

Elektrárna Opatovice do sedmi let opustí uhlí
Elektrárna Opatovice do sedmi let opustí uhlí. Bude spoléhat na plyn

„Naše moderní turbogenerátory jsou navrženy a využívány tak, aby byly co nejefektivnější. Zvýšená energetická efektivita může snížit celkové emise CO2 na jednotku vyrobeného tepla a elektřiny. Navíc jsou navrženy jak pro parametry stávajícího zdroje, tak zejména pro budoucí provoz po ukončení spalování uhlí a přechodu na zemní plyn," doplňuje Stanislav Ondráček, vedoucí oddělení strategického rozvoje EOP.

Nová teplárenská turbína za 581 miliónů nese jméno Romana.Nová teplárenská turbína za 581 miliónů nese jméno Romana.Zdroj: EOP

Náklady na pořízení nového zařízení dosáhly na téměř 581 miliónů Kč. "Projekt spadá do klíčových projektů modernizace elektrárny a jejího odchodu od uhlí," uvedla Romana Zadrobílková, výkonná ředitelka EOP.