Opatovice nad Labem však nového investora Czech Industrial Development (CIDEV), který na polích u zdejší elektrárny plánuje stavbu rozsáhlé skladovací a výrobní haly, neodmítají.

Zklidnění dopravy

Pomůže jim nejenom se zaměstnaností, ale především uklidní i zdejší dopravu. Ta zatím míří do přilehlé zóny po místních komunikacích, nebo projíždí přes nedalekou Čeperku. I té by se však v budoucnu mělo ulevit. Opatovice totiž s developerem dohodli i novou silnici. Tu investor nejenom zaplatí, ale po dostavbě ji převede na obec. „Dá se říct, že jsme v tomto ohledu předstihli stát, který již roky mluví o PPP projektech,“ míní starosta Opatovic Pavel Kohout.

close Výstavba u Opatovic a Čeperky info Zdroj: Archiv zoom_in

Dodal, že nová komunikace je podmínkou, kterou zastupitelstvo podmiňuje souhlas s vybudováním průmyslové zóny na okraji obce.

„Zónou se nám paradoxně zlepší dopravní situace, která nyní hlavně tíží lidi z Lesní a Kasárenské ulice. Tudy nyní jezdí do stávající zóny nejenom kamiony, ale i lidé za prací,“ informuje starosta.

Již nyní jedná s dotčenými firmami, aby se v případě, že se tato silnice postaví a bude sloužit hlavně místním podnikům, podílely na její opravě. „Chceme, aby tato komunikace byla účelová. V takovém případě se nemusí udržovat. To však nechceme.

Navrhujeme zřídit fond oprav, kam by přispívaly všechny podniky. A až přijde čas, bylo by z čeho silnici opravit,“ uvádí Kohout.

Na stávající spojce, která vede pod přivaděčem k dálnici D11, má vzniknout do budoucna i cyklostezka. Pro zklidnění zdejší dopravy, aby mohla sloužit jen místním a cyklistům, má dojít i k omezení v podobě výsuvných sloupků, jež neumožní průjezd automobilů.

Projekt PPP

Partnerství veřejného a soukromého sektoru (v Evropské unii běžně označované anglickým výrazem Public Private Partnership – PPP) je takový smluvní vztah mezi soukromým a veřejným sektorem, jímž se soukromý sektor zavazuje k zajištění veřejných služeb nebo infrastrukturních projektů, které bývají typicky dodávány nebo provozovány veřejným sektorem.