V roce 2009 oslavil místní policejní sbor, čítající nyní dva strážníky, 10 let od svého založení. Po celou dobu mají strážníci plné ruce práce. Druhá významná změna přišla v podobě otevření největší křižovatky v republice.

Bilance za rok 2009 uvádí, že strážníci přijali 491 oznámení, které prošetřovali. Celkem projednali 1871 přestupků, z toho většinu proti bezpečnosti silničního provozu.

Z projednaných přestupků jich bylo 750 vyřešeno uložením blokové pokuty, 23 postoupeno ke správnímu řízení a ve zbylých případech stačila k nápravě pachatele domluva.

V blokovém řízení uložili strážníci pokuty ve výši 873.500 korun.

„Dopravní problematika ale bude hlavní náplní činnosti strážníků i do budoucna. Právě nová křižovatka u elektrárny znamená vyústění dálnice od Prahy pro nákladní dopravu. I přes mnoho dopravních omezení v obci si řada řidičů kamionů s předpisy zrovna hlavu neláme. Těžké kamiony obtěžují obyvatele obce a ničí místní komunikace,“ uvedl k činnosti strážník Vítězslav Škoda.

V mnoha případech zasahovali strážníci u podezření z trestného činu, kdy 30 podezření bylo předáno k dalším úkonům orgánům činným v trestním řízení.

V loňském roce se výrazně zlepšila spolupráce s místně příslušným oddělením státní policie, což přispělo k několika zjištění pachatelů trestné činnosti, mimo jiné i k odhalení a zatčení skupiny pachatelů, kteří měli na svém kontě nejedno kriminální jednání.

Ve spolupráci s Integrovaným záchranným systémem zasahovala hlídka Obecní policie Opatovice nad Labem celkem 34krát, většinou šlo o spolupráci s hasiči nebo záchrannou službou při vážných dopravních nehodách, požárech, povodních a podobně. Strážníci také odchytli 39 toulavých nebo agresivních zvířat.