„Trochu jsme se zdrželi s první etapou, která se věnuje energeticky úsporným opatřením na Domu hudby a na kterou budou následující etapy časově navazovat. Objem prací před soutěží je kolem 40 milionů korun. Doufáme, že díky architektonickým kvalitám budovy získáme výhodnější evropskou dotaci, než byla ta původně přislíbená. Vzhledem k tomu, že chceme zachovat vzhled fasády bez viditelných změn, nedosáhneme na tak výrazné energetické úspory, jako kdybychom celý dům obložili polystyrenem. Provede se jen kompletní výměna oken a dveří a zateplení střechy,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.

Nová dotace by podle Línka měla být pro kraj výhodnější, co se podmínek týče, a zároveň by z ní kraj měl získat více peněz. „Než se to celé zprocesovalo, trvalo to rok,“ vysvětlil Línek.

O poskytnutí dotace má být rozhodnuto v 1. čtvrtletí letošního roku.

Druhá etapa má vyjít na přibližně 30 milionů korun. „Kromě viditelných a estetických změn bude provedena i rekonstrukce všech technologických sítí včetně nové instalace audiovizuální techniky,“ popsala mluvčí kraje Zuzana Nováková. Oprava má být organizována tak, aby dopady do programů v Domě hudby byly minimální. „Zřejmě se však v určitém momentu nevyhneme omezení provozu,“ konstatoval Línek.

Ve třetí etapě, zřejmě po roce 2020, přijdou na řadu interiéry konzervatoře a základní umělecké školy.

K rekonstrukci se připojí i město Pardubice, které má vypracovanou koncepční studii, podle níž by v okolí mělo vzniknout více parkovacích míst, dojít k pročištění prostor a zlepšení osvětlení.

„Prostor kolem Domu hudby považujeme za velmi cenné území s vysokým pobytovým potenciálem. Studie tak navrhuje doplnit okolí budovy o místa k sezení či pořádání menších venkovních vystoupení a vzniknout by mělo i stromořadí v ulici Na Hrádku a na Sukově třídě,“ dodala náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.