Rekonstrukce vozovky na Masarykově náměstí, kterou obstará Správa a údržba silnic Pardubického kraje (SÚS PK), by měla začít rekonstrukcí dvoupruhu u ČSOB Pojišťovny.

„Tato část náměstí bude pro veškerou dopravu uzavřena, objízdná trasa bude vedena ulicí Teplého, přes obchvat ve směru na Hradec Králové a sjezdem na ulici Bělehradská. Silnice v opačném směru bude do konce července průjezdná,“ uvedla mluvčí pardubické radnice Nataša Hradní.

V srpnu bude uzavřen směr k nádraží a na Skřivánek, objížďka povede ulicí Bělehradská, přes obchvat ve směru na Chrudim a sjezdem na ulici Teplého.
„Použijeme nové technologie. Bude se tam pokládat asfaltová a betonová směs lepších vlastností s nanovlákny. Tento povrch nahradí stávající kostkové plochy v autobusových zálivech,“ řekl ředitel SÚS PK Miroslav Němec.

Na přechodu mezi protilehlými zastávkami městské hromadné dopravy navíc přibude semafor, který má přispět k bezpečnosti na tomto velmi frekventovaném místě.

V červenci zároveň začne rekonstrukce chodníku před ČSOB Pojišťovnou. Dostane nový povrch ze stejné velkoformátové dlažby, jaká byla použita v ulici 17. listopadu. Stejný bude také mobiliář.

„Už máme hotový projekt, máme vydané stavební povolení a vybraného dodavatele,“ popsala náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.
Masarykovo náměstí bude touto úpravou vizuálně propojeno s třídou Míru.

„Rekonstrukce začne 2. července na severní straně Masarykova náměstí, tedy u arény a pokračovat bude směrem k Veselce. Práce musíme koordinovat s obnovou vozovky. Opravovat se tedy bude nejprve tam, kde se to nedotkne rekonstruované silnice, až pak se napojíme na nové obrubníky,“ uvedl Jan Dvořáček z odboru majetku a investic pardubického magistrátu. Opravu může podle něj navíc zkomplikovat záměr investora začít se stavbou nové Veselky. Staveniště totiž plánuje zásobovat z náměstí přes chodník. „Pokud stavba skutečně začne, museli bychom tuto část chodníku dokončit později,“ dodal Dvořáček.

Revitalizace tohoto prostoru přijde město na více než šest milionů korun bez DPH. Instalace semaforu pak na 1,5 milionu korun bez DPH.
Stavební práce výrazně zkomplikují provoz městské hromadné dopravy. Trolejbusy jedoucí od nádraží či od Skřivánku budou v červenci jezdit přes třídu Míru, autobusy z téhož směru pojedou ulicí k Polabinám na své trasy. Spoje číslo čtyři a sedm budou po dobu uzavírky obsluhovat autobusy.