Projekt na opravu rozpadajícího se nadjezdu u nemocnice v Pardubicích se blíží do finále. Město zatím počítá s částkou 235 milionů korun, 218 milionů zaplatí z dotací. „Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) pokryje veškeré uznatelné náklady, zbylé výdaje ve výši 18,5 milionu korun půjdou na vrub města,“ řekl primátor Martin Charvát.

Cena ještě poroste

Město ale očekává, že celková cena ještě poroste, a to kvůli objížďkám, které si oprava vyžádá. Vyhnout se totiž nadjezdu na Kyjevské je oříšek, problémy budou mít především vozy městské dopravy a sanitky. Mnohostránkový dokument Dopravního podniku města Pardubic (DPMP), jenž komplikace mapuje a řeší, má na svém konci spočítané výdaje, které se pohybují okolo 15 milionů korun.

„Devět měsíců, po které bude nadjezd zavřený, představují obrovský zásah do veřejné dopravy. Například na přejezd ve Slovanech nás nepustí, takže musíme jet až na Staročernsko. Autobusové spoje tak najedou spoustu kilometrů, musely se najít náhrady za trolejbusové spoje a vymyslet, jak se bude obsluhovat Černá za Bory a další oblasti, které navazují na linky od nemocnice,“ přiblížil komplikace ředitel DPMP Tomáš Pelikán.

Například linkám 2, 12, 27 a 28 se výrazně změní trasa a linka 22 bude zrušena úplně. Před vchodem do nemocnice budou muset dělníci zase nechat dostatečný prostor, na němž se budou autobusy otáčet.

Objížďka pro sanitky

Objížďkám se nevyhnou ani sanitky. Těm by mohla posloužit třeba nedávno rekonstruovaná lávka pro pěší na Vinici.

Město finišuje přípravy pro zadání výběrového řízení na zhotovitele, které chce mít hotové v listopadu, aby měl vítěz dost času na přípravu a koordinaci stavby se Správou železnic, která v roce 2021, kdy se má rekonstrukce uskutečnit, chystá velkou opravu železničního uzlu. Provoz na trati bude omezen.

Oprava most připraví i na to, aby se z něho mohlo vést napojení do areálu Tesly, do nemocnice a také na rychlodráhu. „V poslední části bude v šíři tří pruhů, aby tam do budoucna mohl vzniknout odbočovací pruh do nemocnice,“ popsal náměstek primátora Petr Kvaš.

Na získání unikátní dotace se podílel poslanec a pardubický zastupitel Martin Kolovratník, který o ní jednal s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem. „Stát samosprávám přispívá na křížení komunikací s nadřazenou infrastrukturou jednotky nebo nízké desítky milionů korun,“ vysvětlil Kolovratník.

V případě Pardubic však nadjezd kříží silnici I. třídy i železnici. „Takto vysoká dotace by vyčerpala skoro celý příspěvkový program SFDI. Proto jsem jednal s ministrem, který souhlasil s výjimkou a dostatečným navýšením celkového rozpočtu SFDI, tak aby Pardubice obdržely žádost v plné výši,“ dodal poslanec.