Vybavení zrekonstruované někdejší pardubické reálky by mělo stát čtyři a půl milionu korun. Původně se plánovalo, že za interiér Pardubický kraj zaplatí až pětadvacet milionů korun.

„Museli jsme udělat škrty a nakonec jsme ve výběrovém řízení vysoutěžili konečnou cenu 4,5 milionu korun. Úředníci se do budovy nastěhují začátkem prosince,“ upřesnil náměstek hejtmana odpovědný za dopravu a investice Jan Tichý.

Reálka poslouží jen úředníkům kraje

Podle Jana Tichého Pardubický kraj nabídl prostory bývalé reálky i úředníkům města Pardubic.
„Ti však naši nabídku odmítli. Chtějí zůstat ve svých starých budovách,“ uvedl Jan Tichý.
Kromě kanceláří krajského úřadu bude reálka sídlem CzechPointu. K dispozici je i velký přednáškový sál pro stovku lidí.
Společně s rekonstrukcí bývalé reálky se nového kabátu dočká i celé Komenského náměstí. Přibýt mají lavičky, naopak se zmenší travnatá plocha.

„Je nutné propojit vchody do současné budovy krajského úřadu a do reálky. Dělníci středem náměstí položí novou dlažbu,“ upozornil Jan Tichý.

Zajímavým prvkem nového náměstí pak bude vodní fontána, lemovaná lavičkami. Ve výkopu pro fontánu se našla zídka z tělocvičny původní reálky a z vojenské budovy z devatenáctého století.

„Opravu Komenského náměstí platí první městský pardubický obvod. Dá se říct, že dvě třetiny investice budou financovány generálním dodavatelem rekonstrukce reálky, který městskému obvodu platí za zábor veřejného prostranství,“ konstatoval Jan Tichý.
Oprava náměstí by chod krajského úřadu neměla nijak výrazně omezit. Až bude rozebírán chodník v bezprostřední blízkosti vchodu, přístup vyřeší lávky.

Rekonstrukce běží podle plánu

Dělníci by s pracemi na reálce měli končit zhruba za dva měsíce. Podle Jana Tichého je dodržen i rozpočet opravy.
„Samozřejmě jsou na stavbě nějaké vícepráce a méněpráce, nicméně bilance je vyrovnaná a stavba nestojí ani o korunu více, než se plánovalo,“ vypočítal Tichý.

Pardubický kraj tak za opravu reálky zaplatí 172,5 milionu korun i s daní. To je o padesát čtyři milionů korun méně, než kolik plánovala předchozí garnitura kraje.

Z původní stavby zbyl je obvodový plášť. Nejvýznamnější zvenčí viditelnou změnou oproti staré reálce je nastavené horní patro. Bohužel budova přišla o některé autentické prvky, které se nechaly vybourat.

Pavla Svítková