Jenže skutečnost je jiná. Firma IMOS Brno, která vyhrála výběrové řízení na opravu pardubické sokolovny Na Olšinkách ozlnámila, že přerušuje práci. Důvod? Prý výrazně horší technický stav budovy, než jaký byl zjištěn při průzkumných pracích.

„Důsledkem této skutečnosti je dopracování projektové dokumentace a tím i zpoždění stavebních prací.  Podle společnosti je tak ohrožen termín dokončení stavby, který je uveden ve smlouvě o dílo. Generální dodavatel nám proto navrhl nový harmonogram prací. Do doby dokončení jednání přerušil práce na rekonstrukci," vysvětlila Pavla Avramová, jednatelka TJ Sokol Pardubice, který je investorem oprav.

Vrátí se dělníci tento týden?

Zástupci Sokola nyní jednají nejen s generálním dodavatelem, ale i s Regionální radou Severovýchod, která na opravu poskytla dotaci, a s městem Pardubice. Dělníci by se mohli na stavbu hrazenou z evropských dotací vrátit už tento týden.
„Ukázalo se, že budova byla před 90 lety stavěná ze sbírek a svépomocí a nebyly dodržené normy," řekl místostarosta Sokola Miroslav Janovský.

Zatím není jasné, o jakou dobu se stavební práce prodlouží a o kolik budou dražší. Prvotní odhady naznačují, že půjde nejméně o šest až sedm milionů korun. Původní náklady generální opravy objektu byly téměř 90 milionů korun.
Protože jde o evropský projekt, je nutné dodržet termíny. Podle Janovského ale ohrožené nejsou, i když dělníci budou na stavbě déle než do konce června. „Času na dokončení celého projektu máme dostatek," dodal.
Skutečný stav budovy se ukázal, až když se začalo s demolicemi. Na jednom místě jsou zlomené dva vazné trámy, což znamená, že celá střecha se bude muset nadzvednout a znovu vyzdít.

„Hrozilo, že dojde k destrukci střechy. U betonových podlah je udávaná požadovaná únosnost 400 a někde 500 kilogramů. Ukázalo se, že mají únosnost 60 až 65 kilogramů a podle statika jsou podlahy někde tak narušené, že mají únosnost nula," podotkl Miroslav Janovský.

Budova se má po rekonstrukci co nejvíc přiblížit původní podobě, bude méně zastavěná a vzdušnější. Po dokončení bude sokolovna Na Olšinkách  sloužit sportovním akcím, ale i společenským účelům.