"Důležitou akcí byla rovněž realizace přestavby tradiční křižovatky na silnici I/17 u Nového Dvora na křižovatku okružní. Toto místo bylo dlouhodobě úsekem častých dopravních nehod, kterým má od října nový kruhový objezd předcházet," připomíná mluvčí královéhradecké pobočky ŘSD Kristýna Korenčiková.

Některé z oprav dokončených v loňském roce začaly už ve stavební sezóně 2019. Mezi tyto větší akce patří například provedení opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na silnici I/43 v úseku Vendolí – Svitavy, která byla dokončena v říjnu 2020. "Některé z loni zahájených akcí budou dokončeny až v roce letošním. Jedná se například o opravu vozovky více než šestikilometrového úseku silnice I/43 od Březové n. Svitavou směrem k hranici Jihomoravského kraje nebo opravu mostu na silnici I/36 Pardubice – Semtín. Zde jsme v loňském roce zatím prováděli přípravné práce a logisticky náročné přeložky inženýrských sítí, samotnou rekonstrukci mostu poté plánujeme zahájit v dubnu," pokračuje Kristýna Korenčiková.

Na údržbu krajských komunikací šlo dalších 170 milionů. "Mezi údržbové akce patří nejen tradiční zimní a běžná údržba k zajištění sjízdnosti silnic, ale také opravy mostních závěrů, opravy záchytných systémů po dopravních nehodách, kosení trávy podél komunikací, úklid odpadků, obnova výsadeb zeleně, péče o dopravní značení a mnoho dalších nezbytných činností," vysvětluje mluvčí ŘSD.

V rámci údržby prováděli silničáři v průběhu roku rovněž menší opravy lokálních poškození vozovek. "V případě takového zásahu bývá situace většinou vyřešena vyfrézováním porušeného místa a pokládkou nového asfaltového povrchu. Omezení provozu je v případě těchto menších oprav minimální," dodává Kristýna Korenčiková. Na tyto akce ŘSD v Pardubickém kraji vloni vynaložilo téměž 42 milionů korun.

Opravy vozovek, opěrných zdí a protihlukových stěn, úpravy křižovatek

I/17 Chrudim, úprava OK u nemocnice a u Kauflandu

I/34 Vendolí – Svitavy, opatření ke zvýšení BESIP

I/34 Borová u Poličky, velkoplošné výspravy

I/35 Holice – obchvat, oprava PHS

I/35 Vysoké Mýto – Hrušová, OŽK

I/35 Moravská Třebová – okružní křižovatka, oprava středového prstence a krytu vozovky

I/35 Litomyšl, oprava havarijního stavu silnice u tiskárny HRG

I/35 MÚK Hřebeč, velkoplošné výspravy

I/35, I/43 Lačnov křižovatka, zpevnění svahu a osazení svodidla

I/35 Hřebeč objížďka III/36826, OŽK

I/36 Pardubice, křižovatka U Marka, sanace vozovky v pravém jízdním pruhu ve směru na Sezemice

I/36 Sezemice – Časy, oprava poruch vozovky

I/37 MÚK Opatovice – Ohrazenice, oprava PHS

I/43 Březová nad Svitavou – hr. JM kraje, OŽK

I/43 Brněnec, sanace vozovky

I/43 Lačnov – opěrná zeď

I/17 Nový Dvůr, přestavba křižovatky na OK

I/37 MÚK Opatovice nad Labem, sjezd do oka MÚK pro vozidla údržby

Oprava mostů a propustků

I/35 Cerekvice nad Labem, most 35-094

I/35 Vysoké Mýto, most 35-089B

I/43 Opatov, most 43-059

I/36 Pardubice – Semtín, most 36-008

I/36 Pardubice – Semtín, rekonstrukce propustku 36-p-021

I/17 Podhořany u Ronova, hranice kraje, propustek 17-p-001