„Druhé místo v celostátním kole je pro nás opravdu milým překvapením a jen potvrzuje, že tato vzhledem ke stavu objektu již potřebná investice nebyla zbytečná,“ uvedl primátor Martin Charvát.

Náročná rekonstrukce radnice z konce 19. století, která je jako nemovitá kulturní památka zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, trvala zhruba rok a půl. Veškeré stavební a restaurátorské úpravy vyšly městský rozpočet na zhruba 119 milionů korun.

Památku roku každoročně vyhlašuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vybírá ty nejlepší projekty či realizace obnovy, ať už jde o rekonstrukce jednotlivých budov či souboru staveb s významnou památkovou, architektonickou nebo urbanistickou hodnotou. Vítězem soutěže se stala rekonstrukce kulturní památky Solnice v Českých Budějovicích.