Tříměsíční rekonstrukce stála  1,2 milionu korun a ze svého rozpočtu ji hradilo město Pardubice. To si od tohoto kroku slibuje  zlepšení kvality poskytovaných služeb.
„Pro většinu lidí je samozřejmostí se umýt, vyprat si prádlo nebo být alespoň pod pevnou střechou. Mnoho uživatelů drog ovšem takovou možnost nemá. Je podle mě naší povinností, aby město podporovalo činnost organizací, které takovouto službu zajišťují," uvádí primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.

Prostory už byly značně nevyhovující

V Pardubicích nesnadnou situaci uživatelů drog pomáhá řešit občanské sdružení Laxus, které je provozovatelem kontaktního K-centra. Sdružení jej v Pardubicích zajišťuje již od roku 2007. „Prostory byly v dlouhodobě nevyhovujícím stavu a už se nevyplácelo investovat do dílčích oprav, které ve výsledku nevedly k výraznému zlepšení. Proto jsme velice rádi, že nám magistrát pomohl nepříznivou situaci vyřešit," říká vedoucí zařízení Eva Mifková.
Největší změny se podle jejích slov odehrály v prostorách pro klienty. „Týká se to především klientské místnosti, kuchyňky a zejména hygienického zázemí. Rekonstrukce nám umožní poskytovat lepší služby. Prostory jsou nyní vstřícnější, bezbariérové a konečně funkční," dodává Eva Mifková. Při opravách nebyla činnost centra přerušena. Od tohoto týdne pak zařízení funguje opět naplno.

K-centrum Pardubice poskytuje sociální a na závislost zaměřené služby. Do centra chodí nejčastěji nitrožilní uživatelé drog. „Pardubičtí nejvíce užívají pervitin. Často se přitom jedná o osoby, žijící na ulici nebo v opuštěných budovách. Podmínky, ve kterých tato skupina osob žije, jsou rizikové. Uživatelé drog bez přístřeší žijí bez dostupné tekoucí vody, toalet, většinou pouze s tím, co mají na sobě," sděluje Miroslav Janovský z tiskového úseku Magistrátu města Pardubic.
Častěji jsou ohroženi nejenom běžnými nemocemi, ale především infekcemi, jakými jsou například žloutenky nebo pohlavně přenosné choroby. Výjimkou nejsou ani respirační nebo dermatologické problémy. I minimální hygienický servis, který jim pardubické kontaktní centrum poskytuje, přitom dokáže významně omezit rizika, jež ohrožují jak uživatele drog, tak běžnou veřejnost.

„Káčko" má na 
200 klientů ročně

Ročně služeb centra využije na 200 lidí, což odpovídá dvěma tisícům kontaktů. Kromě výměny injekčních stříkaček, kterých zařízení každý rok bezpečně zlikviduje kolem 
50 tisíc, poradenství v souvislosti s užíváním drog, léčbou a abstinencí, využívají klienti i hygienický servis v podobě sprchy a praní prádla.