V roce 2000 koupila celý areál i s vilou firma Foxconn, která léta nevyužívaný Zámeček v roce 2015 bezplatně převedla na Československou obec legionářskou. Ta začala s postupnou obnovou chátrajícího objektu. Opravu jednoho z významných symbolů československého odboje podporuje pardubická radnice i krajský úřad.

„Město již v loňském roce dotovalo rekonstrukci Larischovy vily půl milionem korun. Přestože nejsme jejími vlastníky, považujeme za morální povinnost podílet se na její záchraně a obnově. Je připomínkou utrpení českých vlastenců. Ve sklepeních v období heydrichiády Němci vyslýchali spolupracovníky výsadkářů ze skupiny Silver A i obyvatele Ležáků a následně je zastřelili. Máme společnou povinnost podílet se na jejím zachování, je připomínkou a odkazem pro další generace,“ řekl primátor Martin Charvát.

Loni legionáři zahájili práce na opravě věžičky a nosné konstrukce stropů, včetně sanace částí napadených dřevomorkou. Letošní dotace má sloužit převážně na zpevnění nosných částí věže a pokračující restaurátorské práce.

Stejně jako město Pardubice podporuje rekonstrukci také Pardubický kraj, který loni uvolnil na záchranné práce půl milionu korun a stejně jako město poskytne letos 700 tisíc korun.

Nákladné opravy

„Vila není národní kulturní památkou. Legionáři tak bohužel nemají šanci dosáhnout na evropské dotace. Opravy jsou přitom velmi nákladné, je dobře, že se postupně daří sdružovat prostředky vlastníka, města, kraje, ale i ministerstva kultury, které letos přispělo částkou 1,2 milionu korun,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Rada Pardubického kraje už projednala návrh textu Deklarace o spolupráci na společném záměru, jejímiž signatáři jsou kromě města a kraje také ministerstvo kultury a Československá obec legionářská.

„Nyní jednáme o finálním textu s posledním signatářem, kterým jsou Pardubice. Tam bude deklarace zastupitelstvem projednána na začátku příštího roku. Na závěr bude předložena i Zastupitelstvu Pardubického kraje. Chceme společně udělat všechno pro to, aby byla tato památka nejen zachována, ale dostala se do stavu, který si zaslouží. Je důležité, že se podařilo otevřít diskusi nejen nad současným stavem památky, ale i řešením celého území včetně popraviště, kde město připravuje vlastní projekt. Na tyto účely má Pardubický kraj v návrhu rozpočtu na příští rok 5 milionů korun a na rok 2020 10 milionů korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický.