Město má vypracovanou koncepční studii, podle níž by v okolí Domu hudby mělo vzniknout více parkovacích míst, dojít k pročištění prostor a zlepšení osvětlení.

VYSOKÝ POTENCIÁL
„Prostor kolem Domu hudby považujeme za velmi cenné území s vysokým pobytovým potenciálem. Studie tak navrhuje doplnit okolí budovy, zejména v prostoru mezi Domem hudby a potravinářskou školou, o místa k sezení či pořádání menších venkovních vystoupení a doplněno by mělo být i stromořadí v ulici Na Hrádku a na Sukově třídě,“ uvedla náměstkyně primátora zodpovědná za investice a územní plánování Helena Dvořáčková.

Návrh bude následně podkladem pro budoucí projekt na revitalizaci tohoto území včetně ulice Na Hrádku.

Dalším z cílů studie bylo zmapovat stání v současném stavu, přičemž počet parkovacích míst by mohl být navýšen až o 41 stání – v prostoru před Domem hudby o 26 míst, v ulici Na Hrádku pak o 15 míst. Změnit by se mohla také velikost parkoviště i jeho průjezdnost.

KOLMÉ STÁNÍ
„Šikmá a podélná stání u Domu hudby a v ulici Na Hrádku by nově nahradilo stání kolmé. Díky rozšíření parkoviště před budovou by navíc bylo možné vytvořit zde také odstavné místo pro autobusy, které by tak mohly bez problémů zastavovat přímo před vchodem do Domu hudby, návštěvníci by navíc měli dostatek místa jak pro výstup či nástup, tak i pro manipulaci se zavazadly. Automobily budou na parkoviště i nadále vjíždět z ulice Na Hrádku, oproti stávajícímu stavu zde však přibude ještě jeden výjezd na konci parkoviště, ovšem pouze s možností odbočení doprava, tedy směrem k náměstí Republiky,“ doplnila Dvořáčková.

Záměr revitalizace okolí Domu hudby budou schvalovat zastupitelé města na jednom ze svých příštích jednání.

OPRAVA BUDOVY
Město Pardubice chce tímto krokem navázat na modernizaci budovy samotné. „Pardubický kraj jako vlastník Domu hudby nechal v minulém roce zpracovat u architektů Třeštíka a Teplého studii úprav společenské části Domu hudby a nyní nás čeká detailní projekt. V rozpočtu máme na úpravy vyčleněno 33 milionů korun. Plánujeme vylepšit uživatelské prostředí pro návštěvníky i vystupující, vybavit sály novou technikou, ale také vyměnit dožilé rozvody,“ popsal náměstek hejtmana Roman Línek.

Architekti navrhli v interiéru přirozenou kolonádu v půdorysu písmene U. „Chtěli bychom podpořit kvalitu prostor v přízemí, jejichž devizou jsou krásné průhledy ven směrem k zámku,“ uvedl Ondřej Teplý.

Kvalitní prvky interiéru, jako jsou dlažba, obklady a podhledy, doplňuje jednoduchý sedací nábytek. Architekti navrhli také provozní oddělení kavárny, která hlukem ruší koncerty.

„Kavárna se vrátí ke svému jednoduchému vzhledu bez nánosu řady úprav z minulých let,“ doplnil Jan Třeštík.