Zřícení mostu nehrozí, opravy ale potrvají několik týdnů, což opět komplikuje stavbu zdejšího, už tak zpožděného úseku D35. Poslední termín zprovoznění 13kilometrového úseku dálnice na konci příštího roku by však neměl být ohrožen.

„Hovořil jsem s ředitelem krajské správy Ředitelství silnic a dálnic Bohumilem Vebr, který mne ujistil, na základě sdělení zhotovitele, že by i přes stávající komplikace nedojde k posunu termínu otevření celého druhého úseku dálnice D35 z Časů do Ostrova, což je pro náš region jednoznačně dobrá zpráva,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Psali jsme již:

Ředitel Vebr také specifikoval zjištěné závady, kvůli kterým mostní konstrukce asi o pět centimetrů poklesla. 

„Při betonáži mostu došlo k poklesu krajních prefabrikovaných prvků mostu. Betonáž byla ihned zastavena a zadáno zjištění příčiny poklesu. Ten byl způsoben chybně navrženým montážním prvkem. V současné době probíhá zpracování statického posouzení mostu v současném stavu a po jeho kontrole bude umožněno zprovoznění dalších kolejí na železničním koridoru. Zároveň bude v průběhu několika dní zajištěno provedení zesilujících montážních prvků nutných pro pokračování betonáže," uvedl po jednání s Vebrem Netolický.

close Most pro dálnici D35 nad hlavním českým železničním koridorem bude jedinečným v Česku díky své otočné konstrukci. info Zdroj: ŘSD zoom_in Most pro dálnici D35 nad hlavním českým železničním koridorem bude jedinečným v Česku díky své otočné konstrukci. Komplikace při budování mostu způsobily minulý týden velké zpoždění vlaků na hlavní koridorové trati. To by však již mělo být brzy minulostí. „Předpokládáme, že stávající režim omezení dopravy by měl již v dohledné době skončit, což je samozřejmě dobrá zpráva pro všechny cestující na hlavní koridorové trati, která je již tak zatížena stavebními pracemi a výlukami. Vlaky v tuto chvíli jezdí úsekem v omezené rychlosti, a tak již nejsou zpoždění vlaků tak velká,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.

Podívejte se v týden starém videu od ŘSD na stav prací na celém úseku D35 z Časů do Ostrova, včetně zmiňovaného mostu:

| Video: Youtube

A dodal, že byl ubezpečen, že kromě dílčích časových komplikací není ohrožen další provoz na trati. „Byl jsem ujištěn, že zabezpečení hlavní koridorové trati bylo tím prvním, co bylo při zjištění komplikací řešeno. Bezpečnost cestujících musí být na prvním místě."

Podle ředitele krajské správy ŘSD Bohumila Vebra je celá konstrukce mostu v českém prostředí atypická.

Dálniční most dlouhý asi 175 metrů nad železniční tratí u Uherska je atypickou a komplikovanou stavbou. Dálnice D35 povede v místě opěr asi 11 metrů nad nynějším terénem tak, aby byla dodržena podjezdná výška železniční tratě. Konstrukci bude tvořit střední komorový nosník o třech polích s rozpětím 50, 72 a 50 metrů s dobetonovanou horní deskou mostovky. Části mostu se zatím budují na obou stranách frekventované trati, ve finále se spojí otočením nad kolejiště. 

„Stavba sama o sobě je velmi náročná, a to z hlediska podloží, samotné konstrukce mostu a překlenutí hlavního železničního koridoru. Proto také byla zvolena pro české poměry neobvyklá technologie, kdy jsou podél železničního koridoru budovány obě části mostu samostatně a následně se propojí horní deskou mostovky. Děláme vše proto, aby již termín otevření druhého úseku D35 nebyl oddalován,“ dodal ředitel Vebr.

close Most pro dálnici D35 nad hlavním českým železničním koridorem bude jedinečným v Česku díky své otočné konstrukci. info Zdroj: ŘSD zoom_in Most pro dálnici D35 nad hlavním českým železničním koridorem bude jedinečným v Česku díky své otočné konstrukci.

Termín otevření celého 13kilometrového úseku dálnice D35 z Časů na Pardubicku do Ostrova před Vysokým Mýtem byl odložen již jednou, právě kvůli technologicky náročné unikátní stavbě mostu nad koridorem. Ten bude jedinečným v Česku díky své otočné konstrukci.

Problém nastal minulý týden v pondělí při betonáži obou protilehlých polí mostu, které slouží jako vzpěry. Jedno z nich náhle pokleslo o pět centimetrů. Okamžitě se kvůli tomu zastavila železniční doprava na hlavním koridoru z Prahy na Ostravu a několik hodin vlaky jezdily oklikou. Některé spoje tak nabraly až čtyřhodinová zpoždění.

O problémech jsme informovali také zde:

Ještě ten den večer byl provoz obnoven alespoň po dvou kolejích, které jsou nejvzdálenější od porouchané konstrukce, a to sníženou rychlostí na 50 km/h. Zpoždění vlaků jsou však minimální, v řádu několik minut.

„Vlaky nevyužívají hlavní staniční kolej, ale pouze dvě koleje vedlejší, kde je rychlost průjezdu omezena na 50 km/h. Jde o koleje nejvíce vzdálené od aktuálně řešeného místa stavby. Díky možnosti jízdy po dvou kolejích je dopad na případné zpožďování vlaků již zcela minimální,“ uvedl pro Deník mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

První úsek D35 z Opatovic nad Labem do Časů bude zprovozněn 15. prosince, navazující z Časů do Ostrova, jehož součástí je právě i most nad koridorem, měl být podle úplně původních plánů hotov současně.