Podle hejtmanství mají priority ty mosty, u kterých odborníci zjistí horší stav. Přednost pak mají také frekventovaná místa. „Momentálně se intenzivně věnujeme šesti mostům. Jedná se o projekt v Řečanech, kde se osazuje mostní provizorium. Dále dělníci pracují na mostech v Chocni, Křižanovicích, Chvaleticích, Kameničkách a Jaromeřicích. Na tyto projekty vydáme přes 227 milionů korun bez daně. Dalších sedm rekonstrukcí plánujeme zahájit letos a příští rok.,“ potvrdil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Za další plánované opravy půjde z krajské kasy ještě více peněz. „Celkem se u projektů v přípravě náklady odhadují na více než 350 milionů. Takže na opravu třinácti mostů v letošním a příštím roce počítáme s necelými 600 miliony,“ dodal Kortyš.

Další komplikace pro most kpt. Bartoše. Stavba přemostění se nejspíše zpozdí
Další komplikace pro most kpt. Bartoše. Stavba přemostění se zpozdí

Mezi nejzásadnější projekty patří oprava mostu v Řečanech nad Labem, který mezi Řečany a Kladruby nad Labem slouží od roku 1926.
Tam už stavbaři připravují provizorium, po kterém budou řidiči jezdit do doby, než bude postaven nový most. Kdy přesně začnou v příštím roce dělníci se stavbou, za odhadovaných 160 milionů bez daně, zatím není zcela jasné. „Doposud jsme počítali s tím, že postavíme most, který respektuje jak požadavky památkářů kvůli blízkosti hřebčína v Kladrubech, který je v UNESCO, tak Ředitelství vodních cest na splavnost. Na základě toho jsme požádali o pomoc s financováním. Pokud ale zůstaneme na financování sami, budeme muset jít levnější cestou,“ přiblížil Kortyš.

Most Pavla Wonky

Další dlouho očekávaná stavba, která omezí řidiče, je přímo v centru Pardubic. Přes most Pavla Wonky denně projede přes 20 tisíc aut, a to si na jeho konstrukci vybralo svou daň. Silničáři se na náročnou rekonstrukci rušného úseku chystají několik let. Most, který Pardubákům slouží od roku 1960, má poškozená vnitřní lana a musí tak dojít k výměně. Dělníci by měli pracovat za částečného provozu.

Wonkův most
Mosty na Pardubicku jsou v havarijním stavu. S opravami je ale zásadní potíž

Nejvytíženější pardubický most ale musí ještě počkat, ani tady není jasné, kdy oprava začne. Hejtmanství stavbu koordinuje s městem, které aktuálně opravuje havarijní stav mostu Kapitána Bartoše. „V současné době je jasné, že prioritu má most kpt. Bartoše, protože nelze uzavřít dvě tepny přes Labe. Jsme připraveni zahájit rekonstrukci mostu bezprostředně po dokončení osazení provizoria na místo mostu kpt. Bartoše,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Demolice není potřeba

Dělníci mají Wonkův most opravit za 142 milionů korun bez daně. Stavba tak bude pravděpodobně rozdělena do dvou let. „Spodní stavba mostu je ve vyhovujícím stavu, tudíž není nutná demolice a výstavba nového, nicméně je třeba vyměnit lana volného předpětí a provést přeložky inženýrských sítí, které budou následně vráceny zpět do mostní konstrukce,“ přiblížil mluvčí kraje Michele Vojáček. Dále by měli dělníci vyměnit dilatační závěry, obnovit chodníky a krytové vrstvy vozovky.

Chybí peníze

Protože nyní neexistuje státní dotační titul zaměřený na podporu rekonstrukce mostů, snaží se kraj využívat také dotací z Evropské unie. Podle hejtmana Martina Netolického je kraj navíc ze strany státu podfinancovaný, a proto chybí další peníze na opravy. „Kvůli nespravedlivému nastavení systému jsme za posledních dvacet let přišli přibližně o deset až patnáct miliard korun. Tedy o tři plné roční rozpočty kraje. Tyto peníze chybí na rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy a mostů v našem majetku,“ uvedl Netolický.