Pro komplexní opravy krajské nemocnice v Pardubicích musí nejdříve vzniknout centrální víceoborový pavilon, kde by se střídala jednotlivá oddělení po dobu rekonstrukcí jejich objektů.

„K výstavbě pavilonu chce nemocnice využít dotaci z Regionálního operačního programu. Původní projekt byl proto aktualizován,“ řekla novinářům krajská radní pro zdravotnictví Markéta Tauberová (ČSSD).

„V pavilonu byla původně i nyní část kapacity jako rotační, aby se tam mohly po určitou dobu střídat odbornosti, jejichž původní umístění je v budovách, které jsou v havarijním stavu a je potřeba je opravit,“ uvedla krajská radní Markéta Tauberová.

Plicní, infekční a stomatochirurgie

Proti původním plánům by navíc v pavilonu mělo být umístěno plicní a infekční oddělení a stomatochirurgie, které sídlí v nevyhovujících budovách. Jejich rekonstrukce není možná, nebo na ni nejsou peníze.

„Vytváří se tak prostor pro to, abychom v první etapě mohli rekonstruovat budovy a zařízení v areálu nemocnice, které se opravit dají. Vytvoření monobloku pro akutní chirurgii bude poslední etapou,“ řekl hejtman Radko Martínek (ČSSD).

Náklady ponese Pardubický kraj

Náklady na celkovou rekonstrukci nemocnice ponese Pardubický kraj jako vlastník objektů. Harmonogram oprav bude stanoven do konce roku.
Podle dřívějších odhadů by modernizace krajská nemocnice v Pardubicích trvala patnáct až dvacet let a stála by při současných cenách dva a půl miliardy korun.

Nejstarší budova pochází z roku 1902

Areál nemocnice vznikal na přelomu devatenáctého a dvacátého století, nejstarší budova pochází z roku 1902. Současné rozmístění budov nevyhovuje lékařům, ani pacientům. Akutní péče potřebuje týmy specialistů i drahé technologie, zároveň by měly být umístěny co nejblíže.

Péče pro dvě stě padesát tisíc lidí

Nemocnice poskytuje zhruba padesát procent akutní péče v kraji. Spádově pečuje asi o dvě stě padesát tisíc lidí.