Na začátku června začne druhá etapa uzavírky ulic 17. listopadu a Jana Palacha. Stavební práce se přesunou blíže k centru města. Bude to mít nějaký vliv na dopravní situaci?

Obávaná uzavírka dosud příliš komplikací v dopravě nezpůsobila. A to přesto, že časově koliduje s uzavírkou třídy Míru. Od 2. června až do 31. srpna bude výrazně omezen provoz v úseku mezi železničním podjezdem a křižovatkou s ulicí Teplého.
„Od začátku rekonstrukce do 10. srpna bude umožněn průjezd vozidel směrem do města. Provoz městské hromadné dopravy, meziměstské autobusové dopravy a vozidel integrovaného záchranného systému bude v celém úseku možný bez větších omezení," uvedl vedoucí odboru dopravy pardubického magistrátu Vladimír Bakajsa.

Obava z křižovatek

Ve druhé polovině srpna bude stavební firma rekonstruovat také křižovatky. „Po 10. srpnu bude průjezd automobilů zcela zakázán, řidiči budou muset využít objízdné trasy," doplnil Vladimír Bakajsa.
Právě rekonstrukce křižovatek je největším strašákem celé akce. Po dobu trvání těchto oprav bude totiž úsek uzavřen i pro autobusy MHD.

„Snad stihneme křižovatky opravit za dva víkendy, v záloze máme i poslední srpnový víkend. Finále oprav by mělo být nejpozději 2. listopadu na okružní křižovatce u Dražkovic. V poslední etapě už se ale bude pracovat za plného provozu," upozornil náměstek hejtmana Pardubického kraje Jaromír Dušek.

II. etapa
Rozsah: bude uzavřen úsek silnice od křižovatky ul. Teplého/ul. Pichlova po železniční podjezd v ul. 17. listopadu. Při uzavírce tohoto úseku v termínu od 2. 6. do 10. 8. bude směrem do centra zachován jednosměrný provoz vozidel. Provoz MHD, IZS bude zachován obousměrně. V termínu od 11. 8. do 31. 8. bude tento úsek uzavřen s úplným vyloučením provozu mimo MHD a IZS v obou směrech. Během rekonstrukce budou zaslepeny ulice Milheimova a Na Spravedlnosti u křižovatky s ulicí Jana Palacha. Obě ulice budou zároveň zobousměrněny.
Objízdná trasa: Z centra povede obousměrná objízdná trasa Sukova třída – nám. Republiky – ul. Karla IV. – ul. Anenská –  ul. S. K. Neumanna – ul. Pod Břízkami, případně z Palackého třídy ke křižovatce Paramo.