Město Pardubice se snaží vzhled a stav starých domů ve středu starého města vylepšovat prostřednictvím Programu regenerace městské památkové rezervace, na němž se podílí jak vlastníci budov, tak současně město a stát. V návrhu je letos sedm subjektů, které by si mohly rozdělit jeden milion korun z prostředků města a dalších čtyři sta tisíc korun poskytnutých státem.

„Největší podíl z jednomilionové částky je určen na opravu kostela Sedmibolestné Panny Marie, k jehož obnově se město v loňském roce přihlásilo. Na tuto akci půjde z městského rozpočtu zhruba 606 tisíc korun,“ říká náměstkyně primátora Štěpánka Fraňková, která má na starost oblast kultury včetně památek. Církevní stavba ve Štrossově ulici známá lidem jako Kostelíček patří Římskokatolické církvi, která nemá sama na její obnovu dostatek peněz.

Opravy stavby z osmnáctého století proto pokračují po malých etapách a před několika lety kostel získal novou střešní krytinu včetně věžičky, do níž bylo uloženo poselství dalším generacím.

Vloni byla s pomocí peněz města opravena vstupní fasáda kostela. „Letos by se měla obnova fasády dokončit, opraveny by měly být i vitráže oken,“ říká Štěpánka Fraňková a dodává: „Opravy probíhají několik let. Snažíme se, aby byly dokončeny co nejdříve.“

Celkem si opravy Kostelíčka, jehož vzhled nebyl dobrou „vizitkou“ města, vyžádají kolem čtyř milionů korun.

Římskokatolická církev obdrží od města prostředky ještě na další objekt, a to na faru, která leží na dalším exponovaném v Bartolomějské ulici.

„Dalších pět objektů v historické části města patří soukromým vlastníkům,“ dodala Štěpánka Fraňková s tím, že také oni se musí finančně na opravách podílet.