Ornitologické vycházky za zimujícími vodními ptáky k pískovnám v okolí Stéblové a Čeperky na Pardubicku se o víkendu zúčastnilo 35 zájemců o ptačí svět. „Navzdory silnému větru se nám společnými silami podařilo určit 32 druhů ptáků,“ přiblížil ornitolog Libor Praus z Východočeského muzea v Pardubicích, které sobotní vycházku k příležitosti Světového dne mokřadů pořádalo. „Mezi největší zážitky patřilo pozorování morčáků malých, orlů mořských, kopřivek obecných, volavky bílé, potápky roháče nebo lovících kormoránů velkých ve svatebním šatě," dodal Libor Praus.

Ilustrační foto
Další podvod. Více než čtyři sta tisíc korun skončilo v bitcoinomatu

Proč existuje Světový den mokřadů a proč je tak důležité upozorňovat na mokřady? „Jedním z nejdůležitějších důvodů je ochrana druhové rozmanitosti. Na mokřadech roste a žije velké množství druhů rostlin a živočichů, které jsou přizpůsobeny těmto zvláštním podmínkám a jinde by nepřežily," vysvětlil Jan Moravec z Českého svazu ochránců přírody. „Dalším důvodem je pak příznivé ovlivňování pohybu vody v krajině. Čím dál častěji se střídají období, kdy je vody málo či zase mnoho. Mokřad dokáže v době dešťů velkou část vody zadržet, a když pak neprší, ještě dlouho si vodu uchovává, ochlazuje okolí, zásobuje vodou studny a podobně. Tam, kde byly mokřady v minulosti zničeny, veškerá dešťová voda rychle odteče, způsobí povodeň a pak je katastrofální sucho,“ doplnil Jan Moravec.

Mohlo by vás zajímat: Nevěsty, ženiši, kytice i dorty. Pardubice hostily svatební veletrh

Zdroj: Michal Žampach