Ten jako zřizovatel obou institucí nechal zpracovat analýzu jejich případné centralizace a dal také posoudit záměr expertní komisi.

Přes většinové negativní stanovisko jejích členů ke sloučení se má závěry zabývat auditorská firma.

Kraj má už plán

„Odpověď na petici nás ani v nejmenším neuspokojila. Je formulována zcela obecně a nedozvěděli jsme se nic, co bychom z různých kusých informací kraje nevěděli už předtím,“ prohlásil Jan Adamec z petičního výboru.

„Všichni si však nadále myslíme, že na kraji existuje již připravený plán, jak to v budoucnu opravdu bude. Zdá se ale, že do něj jen jaksi nezapadla stanoviska většiny členů komise pro oživení pardubického zámku. Sedmi hlasy z devíti se totiž vyjadřují docela jasně proti sloučení galerie a muzea, přičemž osmý hlas pana Okamury se snad ani nedá brát vážně, i když z televize víme, že je odborníkem takřka přes všechno,“ dodal Adamec.

Členové odborné komise se ve většině skutečně postavili proti záměru úředníků. „S vizí oživit lépe, systematičtěji a cíleně prezentovat pardubický zámek se mohu jen ztotožnit. Ovšem nikoliv s tím, že kvůli tomu by mělo dojít ke sloučení dvou významných paměťových institucí, anebo dokonce vytvoření další, která by měla řešit programové využití zámku,“ uvedla ve svém závěru členka komise Eva Dittertová, předsedkyně Asociace muzeí a galerií České republiky (ČR). Ta sama řídila sloučené muzeum, které ale bylo po třech letech opět rozděleno.

„Dosavadní případy sloučených institucí jasně ukázaly, že nepřinášejí očekávané úspory a v drtivé většině se od nich po čase upustilo, samozřejmě za vynaložení nemalých finančních prostředků k opětnému osamostatnění jednotlivých složek,“ dodala Dittertová.

Posoudí to auditoři

Závěry devítičlenné komise sice Pardubický kraj, zřizovatel obou institucí, má, nechá je ale ještě posoudit dalšími odborníky, tentokrát auditorskou firmou. Na doporučení najatých auditorů si musíme počkat do 15. prosince.

S tím ovšem tvůrci petice nesouhlasí. „Co bude přesně předmětem auditu? Kdo ho bude provádět? Kolik bude stát peněz? A hlavně proč? Nenacházíme jiné vysvětlení, než že kraj jen znovu hledá někoho, kdo by podpořil připravený plán. Stanovisko komise ho nepodpořilo, tak to třeba teď udělá auditorská firma,“ konstatoval Jan Adamec z petičního výboru.

Krajská radní pro školství, kulturu a památkovou péči Jana Pernicová již dříve uvedla, že auditorská firma bude posuzovat možnost uskutečnění jednotlivých návrhů.

Podle kraje je třeba celý areál zámku, kde obě instituce sídlí, učinit atraktivnějším.

Také atraktivitě zámku se Adamec ve svém stanovisku k odpovědi Pardubického kraje na Petici za zachování samostatnosti VČG a VČM věnuje.
„Většina z nás ví, že Pardubice nejsou právě nejzajímavější turistickou destinací. V okolí není příliš atraktivní krajina, nabídka ubytování v Pardubicích není ani zdaleka ideální. Přesto si galerie, muzeum i samotný zámek nestojí v žebříčku návštěvnosti v České republice vůbec špatně,“ vysvětlil Jan Adamec.

„Obě instituce prokázaly svou životaschopnost, muzeum navíc řídilo i zastřešovalo celou rekonstrukci zámku od začátku devadesátých let. Proč se tedy kraj s takovou intenzitou zaměřil zrovna na dvě úspěšné instituce a chce reorganizovat něco, co dlouhodobě dobře funguje,“ uzavřel Jan Adamec z petičního výboru.

(msu, čtk)