Ornitologové žádají o spolupráci všechny Pardubáky. Pomozte jim prozkoumat území města a staňte se tak spoluautory publikace o pardubických ptácích.

Ornitologové sledují celé území Pardubic a co nejpodrobněji zaznamenávají všechny zjištěné druhy ptáků a jejich početnost.

„Některé druhy jsou však obtížně zjistitelné. Například sovy se svou noční aktivitou snadno unikají pozornosti. Vlaštovky hnízdí často v soukromých objektech uzavřených pro veřejnost. A tady je velký prostor pro každého všímavého Pardubáka," řekla

Světlana Vránová z východočeské pobočky České společnosti ornitologické. Odborníci mají zájem o hlášení pravidelného výskytu či přímo hnízdění kalouse ušatého a dalších sov, poštolky, vlaštovky a rorýse. Sdělit jim ale můžete i jakákoliv další zajímavá pozorování ptáků na území Pardubic.

„Zprávy můžete posílat na e-mail vcpcso@centrum.cz, eventuálně hlásit v přírodovědném oddělení pardubického muzea," uvedla Světlana Vránová.

Aby ornitologové mohli údaje použít, musí zpráva obsahovat tyto informace: druh pozorovaného ptáka, počet párů (hnízd) a mláďat na hnízdě, datum pozorování, přesné místo pozorování (například adresu včetně čísla popisného), jméno pozorovatele a kontakt na něj.

„Vítané je také připojení fotografie, zejména u hnízd, a nahrávky hlasů, hlavně pak u sov," upřesnila Světlana Vránová. Pozorovatelé, jejichž data se dostanou do výsledků, budou uvedeni v seznamu autorů.

Myšlenka mapování ptáků není v Pardubicích nová. První průzkum se ve městě uskutečnil v letech 2003 až 2006. Jeho výsledkem je barevná třísetstránková kniha „Ptáci Pardubic". Díky přehledně zpracovaným mapkám se v ní obyvatelé mohou snadno dozvědět, jaké druhy ptáků žijí v bezprostředním okolí jejich domu a kam mohou v Pardubicích vyrazit za ptáky.

„Během prvního mapování byl na území velkých Pardubic zjištěn výskyt 158 druhů ptáků. Za následujících deset let se ale naše město velmi změnilo. Mapování, probíhající v současné době, nám umožní zjistit, jak na tyto změny zareagovala druhová a početní skladba ptáků," prohlásila Světlana Vránová.

Pardubičtí ornitologové už zjistili například to, že některé druhy z území města mezitím zmizely, zaniklo například hnízdění břehulí říčních. Naopak prudce narostl počet holubů hřivnáčů.