Kompletně nový prostor pro dispečink stál šest milionů korun. Dispečeři jsou napojeni na městský kamerový systém, který má více než dvě stě kamer. Jedna místnost tak umožňuje nejen řízení provozu městské hromadné dopravy, ale i online sledování veškerého provozu v Pardubicích.

Podle dispečerů první informace o komplikacích přinášejí zpravidla řidiči autobusů a trolejbusů, na další problémy upozorní kamery.

Zaměstnanci na dispečinku sledují průjezdnost městem, problematické úseky nebo nezákonné chování. „Občas je ta práce i stresující,“ řekl jeden z dispečerů Luboš Moravec .

Dopravní podnik má detailní přehled o všech svých vozidlech. Pracovníci tak vidí všechny zpoždění i nehody. „Řidiči mohou podávat zkreslené informace. Já se podívám na kameru a vidím, jak to bylo. Pak můžu vymyslet řešení situace,“ dodal Moravec.

Zcela nový dispečink Dopravního podniku Pardubice.Zcela nový dispečink Dopravního podniku Pardubice.Zdroj: Luboš Jeníček

Vedení dopravního podniku věří, že se bude tvořit méně kolon. „My věříme, že se díky modernímu dispečinku podaří situaci ve městě zlepšit. V kritických situacích můžeme řídit dopravu, ovládat světelnou signalizaci a tím zlepšit průjezdnost,“ řekl ředitel Dopravního podniku města Pardubic (DPMP) Tomáš Pelikán. Moderní systém má také přinášet data z problémových křižovatek, tak aby analytici mohli najít lepší řešení pro řidiče.

Pod jednou střechou

V areálu DPMP vznikla pátá dopravní ústředna. Čtyři stávající mají pardubické složky integrovaného záchranného systému a městská policie. „Výhodou je, že se všechny informace dají zpětně analyzovat a dá se pracovat například na systému komunikace křižovatek, tak aby se doprava v dané části města zlepšila,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš. V budoucnu by inteligentní systém mohl hlídat rychlost nebo jízdu na červenou.

Zelenou vlnu pak umí systém pustit hasičům. „Inteligentní dopravní systém funguje tak, že křižovatky si mezi sebou předávají informace o tom, že se blíží hasičské auto,“ přiblížil výhody systému ředitel hasičů Pardubického kraje Aleš Černohorský.

Ilustrační foto
Strážníci vyjížděli k psovi na lanovce. Zachraňovat ho nemuseli

Zástupci města v budoucnosti plánují propojení systému s mobilní aplikací. „Jedním z cílů je informace o dopravě dostat k obyvatelům Pardubic,“ sdělil Kvaš. Stejně tak město plánuje informace propojit s inteligentním parkovacím systémem. Kamery a počítačové systémy by mohly například usnadnit opravy parkovacích automatů.

Největší investicí, na které se podílel pardubický dopravní podnik a městská policie, bylo vytvoření takzvaného radiového deštníku. Společně do sítě investovali 20 milionů korun. Dispečeři a strážníci tak mají své radiové frekvence a mohou si snadněji předávat informace.

Vedení DPMP věří, že nyní lépe vyřeší kritické dopravní situace, které v Pardubicích nastávají například při Velké pardubické nebo podobných akcích. „Když z areálu závodiště vyjíždí několik tisíc aut, to je ten ideální příklad toho, kdy takovou situaci můžeme řídit z tohoto místa,“ přiblížil možnosti využití dispečinku Pelikán.