Stavba, kterou firma Swietelsky prováděla od jara, vyšla na více než 19 milionů korun bez DPH.

Silničáři zde také vybudovali nové chodníkové a zastávkové plochy, byl opraven propustek v extravilánu a v celém úseku došlo k obnově živičného krytu.

Na komunikaci I/17 dále pokračují opravy dvou navazujících úseků. „Provoz tak bude i nadále veden pouze v jednom směru od Hrochova Týnce. V opačném směru platí objížďka po silnici I/35 přes Holice, I/36 Sezemice a I/37 Pardubice,“ informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na silnici I/17 Stradouň probíhají další opravy komunikace, které silničáři dokončí v listopadu a v dalším úseku Stradouň – Zámrsk s plánovaným ukončením prací v září.