Tříkilometrový kanál přitom již výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny před časem obdržel od Bursíkova předchůdce Libora Ambrozka, ekologičtí aktivisté se ale obrátili na soud a ten výjimku vrátil zpět ministerstvu k projednání. Tentokrát s výsledkem, že navržený projekt kanálu padá.

Martin Bursík rázné ne zdůvodnil tím, že stavba vodního stupně u Přelouče není opodstatněná a ovlivnila by život 26 kriticky a silně ohrožených druhů živočichů a rostlin. „Je to úspěch. Celkem výjimečný v tom, že zájmy ochrany přírody převážily nad zájmy z tak velké investice, která ale postrádala ekonomické zdůvodnění,“ uvedldnes Pavel Doucha z Ekologického právního servisu, který po odborné stránce spolupracoval ekologickými aktivisty. Možným důvodem, proč ministr narozdíl od svého předchůdce dal na názor rozkladové komise a výjimku neudělil, jsou podle Douchy možná i v evropském rozměru problému. Labské slepé rameno u Přelouče, které by kanál částečně zasáhl, nebylo totiž – ačkoli splňovalo daná kritéria – zařazeno na seznam NATURA 2000. Stížností ekologických aktivistů se ještě bude zabývat Evropská komise.

Tzv. Slavíkovy ostrovy jsou tedy z pohledu ekologů zachráněny. Ředitelství vodních cest ČR se však také může obrátit na soud, případně začít připravovat nový projekt vedený jinou trasou.